Eraldi taimestiku uuringuid on vajalik teha siis, kui on vajalik hinnata mõne kavandatava rajatise mõju kasvavale puit- või rohttaimestikule või vastupidi, taimestiku mõju rajatisele. Taimestikuuuringud on vajalikud ka kaitsealuste liikide või koosluste esinemise kindlaks tegemiseks või leviala määramiseks ja selle hoidmiseks tingimuste seadmiseks. Tavapäraselt viib sellised uuringud läbi vastavale temaatikale sobiv teadlane (botaanik, mükoloog jne) - Artes Terrael on sellealane pikaajaline koostöökogemus mitmete teadlastega Eesti ülikoolidest, samuti mitmete metsanduslikke ja keskkonnaalaseid uuringuid teostavate ettevõtetega.

Ülevaade projektalal kasvavast rohttaimestikust võiks olla iga projekti osa määral, mis võimaldaks kasvava rohustu maastiku kujundamisel maksimaalselt ära kasutada.


DSCN0225

 
Toila Oru pargi Kivide aed (projekt Sulev Nurme)