Maastikuarhitektuursed eksperthinnangud koostatakse mõne ruumilahenduse, nähtuse, tehnoloogia, sündmuse jms mõju uurimiseks-hindamiseks maastikul. Tüüpiliselt tegeldakse näiteks ilusate-inetute vaadete analüüsiga, kavandtatava objekti visuaalse mõju, selle mahu või kujunduskeele sobivusega kontseksti, kavandatava või ehitatud rajatise mõjuga taimestikule, teistele rajatistele, hooldusele, kestusele jne, jne. Spetsiifiliste teemadega tegelemisel kaasatakse spetsialiste teistelt elualadelt võimalike spetsiifiliste aspektide asjatundlikuks käsitlemiseks. Eksperthinnang on vajalik sageli planeeringu, projekti või mõne muu töö tulemuse suunamiseks või mõjutamiseks, selle maht, vormistus jm sõltub käsitletavast teemast ja probleemistikust, samuti sellest, millistele asutustele või isikutele see esitada tuleb. Oluline on teadvustada seda, et eksperthinnangu raames võib olla vajalik teha mitmesuguseid lisanduvaid vaatlusi ning uuringuid.

Eksperthinnangute koostamise, ajaressursi, vajaduse, hindade jm osas küsi täpsemalt meie konsultantidelt.