Mistahes haljasala vajab sarnaselt muude rajatistega ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, laiendamiseks jm juhtudel projekti. Sisuliselt on tegu maastikuarhitektuurse projektiga, mille järgi peab olema võimalik ehitada, hinnata ehitusmaksumust, korraldada rajamise järgset hooldust jne. Haljasalade projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadusest ja vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EVS 907:2010 jt). Kui projektala on kaitse all, lähtutakse lisaks kaitset reguleerivastest õigusaktidest.

Täpsema info saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks pöördu meie konsultantide poole. Vt lisaks ka maastikuarhitektuursed projektid.

Tõrva Günmaasiumi park
2012 aastal projekteeritud jalgteeTõrva Gümnaasiumi pargis