Oma maastikukäsitluses oleme püüdnud rakendada lahendusi, materjale ja tehnoloogiaid, mis oleksid olemasoleva suhtes võimalikult vähem sekkuvad ning mille hooldus oleks otstarbekas mitte ainult majanduslikult vaid säästlik ka keskkonna suhtes. Ökoloogilisel lähenemisel eelistatakse olemasolevate looduslike struktuuride ja süsteemide säilitamist (või ka taasloomist), nende loomuliku dünaamika, hierarhia, koosluste jne võimalikult vähest muutmist ja mõjutamist ehituse ning hooldustöödega tagades samas kasutajale hea kasutusmugavuse ning turvalisuse. Ökoloogiline maastiku kujundamine ei ole eraldi projekteerimise-planeerimise tüüp, vaid mõtteviis, filosoofia, mida oleme hea meelega oma klientidega nõus jagama ning oma töödes juurutama. Säästlike põhimõtete kasutamisel tuleb tööd koostada ja vormistada seadusandlusest, standarditest ja heast tavast lähtuvalt nagu kõik muudki tööd - selles osas ei ole kliendi jaoks mingeid erinevusi. Samas võib olla vajalik teatud lisauuringute, vaatluste või inventuuride tegemine olemasoleva keskkonna paremaks tundmaõppimiseks ja lülitamiseks kavandatavasse planeeringusse või projekti. Ökoloogilise suunitlusega maastikuarhitektuursete tööde hulka kuuluvad näiteks roheliste koridoride loomine linnas, tänavate mitmerindeline haljastamine, ekstensiivse vertikaal- ja katushaljastuse kasutamine, sajuvee kogumine ja/või immutamine kohapeal, taaskasutatavate/taastuvate materjalide kasutamine jne, jne.

Oma töödes oleme koostööd teinud bioloogidega, botaanikutega, zooloogidega, ökoloogidega, metsameestega ja paljude muude erinevate elualade spetsialistidega eesmärgiga luua vähem hooldust vajav, roheline, terve, elurikkust toetav ja samas ka inimese jaoks atraktiivne ruum. Oleme veendunud, et selline lähenemine on moodsa maastikuarhitektuuri üheks põhialustest. Oleme meelsasti valmis seda veendumust meie klinetidega jagama.


20140601 133551

Tõrva Gümnaasiumi park 2015 a (projekt Karl Hansson, Artes Terrae)