muinsuskaitse ETMuinsuskaitse eritingimused koostatakse enne kinnismälestise või muinsuskaitseala asuva ehitise projekteerimist. Samuti koostatakse muinsuskaitse eritingimused üld- või detailplaneeringule enne planeeringu algatamist või planeeringulahenduse heakskiitmist kui planeeringualal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd. Eritingimuste koostamise vajaduse määrab ja valminud eritingimused kooskõlastab Muinsuskaitseamet.

Muinsuskaitse eritingimused määravad muinsuskaitselised väärtused projekteeritaval või planeeritaval alal ning säilitamist väärivad struktuurid ja detailid. Samuti sätestatakse, kellega tuleb projekt või planeering kooskõlastada ning milliseid uuringuid (nt arheoloogilisi) tuleb täiendavalt enne ehitamist läbi viia.

Muinsuskaitse eritingimuste maksumus algab pooletuhandest eurost. Eritingimuste koostamise raames võib läbi viia väikesemahulisi uuringuid (nt värvisondaaže), kuid suuremas osas tuginevad eritingimused arhiiviallikatele ja kohapealsele vaatlusele.

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine võtab aega alates paarist nädalast kuni paari kuuni. Kooskõlastamine võib olenevalt objekti keerukusest aega võtta lisaks paar nädalat kuni paar kuud. Eritingimuste koostamiseks on vajalik vastava tegevusloa olemasolu (mtr.mkm.ee).