Artes Terrae ei soovi konkureerida koolitusfirmadega ning seetõttu me ei paku ega korralda regulaarseid koolitusi. Samas oleme teinud ja valmis alati korraldama erialaseid koolitusi, workshoppe ja õppereise spetsiifilistel maastikuarhitektidele suunatud teemadel. Mitmetel meie spetsialistidel on pikaajaline töökogemus Eesti erinevatest ülikoolidest, oleme teinud koostööd õppepäevade korraldamisel Muinsuskaitseameti ja Keskkonaametiga, omavalitsustega ning ka teiste eroalade organisatsioonidega. Nii näiteks leidis aset 2013 a pargi restaureerimiseteemaline õppepäev Tartus omavalitsuste spetsialistidele koostöös Muinuskaitseameti ja Keskkonnaameti spetsialistidega, 2013-2014 korraldasime kolmetsüklilise dendroloogiaõppe maastikuarhitektidele koostöös Luua Metsanduskooliga, 2015 a aprillis toimus puistu hoolduse alane workshop pargiomanikele Ravila pargis koostöös Eesti Arboristide Ühinguga, 2015 a mais leidis aset pargivalgustuse teemaline workshop pargiomanikele Neeruti pargis koostöös Silman Elekter AS-ga jne. Meie spetsialistid osalesid 2015 a novembris toimunud Tartu Ülikooli ja Planeerijate Ühingu veetud planeerimiskonverentsi „Keskused maal ja linnas“ ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Oleme alati valmis mistahes maastikuarhitektuuri või planeerimist puudutavatel põnevatel teemadel olema abiks mõne kasuliku ürituse korraldamisel. Peame oluliseks enda jaoks seda, et erialaste koolituste teema ei ole meie jaoks raha teenimise vahend, pigem kolleegidevaheliste kogemuste vahetamise võimalus. Võtke oma ideedega julgesti ühendust.

Valgustuse workshop Neeruti pargis
Valgustuse workshop Neeruti pargis pargiomanikele mais 2015 koostöös AS-ga Silman Elekter ja Neeruti mõisaga.