Tööde nimekiri sisaldab Artes Terrae OÜ, Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ ja AB Artes Terrae OÜ-s koostatud töid


2021

21001HI2 Tallinn, Roheline 38 puistu dendrohinnang
21002DP1 Tikste tn 5 ja 16 detailplaneering Tõrvas
21003KP2 Toila Oru lossiplatsi ruumiline kontseptsioon
21004HI2 RB Muuga kaubaterminaali metsa inventuur
21005HI2 Pääsusilma kinnistu, Ussimäe küla, dendrohinnang, ümberistutatavate puude märkimine
21006DP3 Liblika mü detailplaneering (Tapa Olerex)
21008KP2 Lina 2 maastikuarhitektuurse osa projekt
21009MT2 Väänikvere puude märkimine raieks
21010DP1 Edise tee 49 maaüksuse detailplaneering
21011DP3 Sihva külas asuva Männimäe katastriüksuse detailplaneering
21012MT2 Koidula insolatsiooni arvutus
21013KP2 Agali aia projekt
21014KP2 Põltsamaa Kuperjanovi ja Kesk tänava rekonstrueerimisprojekt; Põtsamaa väliujula rekonstrueerimisprojekt
21015DP3 Riia tn 2 krundi detailplaneering
21016KP2 Sutlema mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
21017KP2 Dekora ümbruse haljastus
21018DP1 Eluallika ja Õnneallika katastriüksuste ning lähiala detailplaneering
21019HI2 Narva Stockholmi platsi puistu hinnang
21020HI2 Tallinn, Vabaduse 89 dendrohinnang
21021DP1 Teaduspargi tn 5 krundi detailplaneering
21022ÜP1 Toila Pika tänava miljööala analüüs ja tingimused üldplaneeringusse
21023DP1 Posti tn 57 krundi detailplaneering
21024DP3 Ülgase küla Pisipilpa maaüksuse detailplaneering
21025KP3 Ermi tänava kujundus
21026DP3 Kiriku tn detailplaneering, Nõo vald
21027DP1 Savitööstuse ja lähiala detailplaneering
21028DP1 Rapla muusikakooli detailplaneering
21029MT1 Tartu Vabaduse puiestiku ajalooline uuring
21030DP1 Kurepõllu maaüksuse, Edeage maaüksuse ja lähiala detailplaneering
21031AJ3 Tondiraba pargi autorijärelevalve
21032ÜP3 Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine
21033MP3 Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine“ Rääsa - Ojamaa tööstusterritooriumide vaheline logistikalahendus
21034DP1 Tariku ja Tarikupõllu maaüksuse detailplaneering
21035KP3 Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise projekteerimine etapi A4 piires
21036DP3 Tori vallas, Pulli külas asuvate Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu koostamine
21037HI2 Peetri alevik, Niinesaare, Tartu mnt dendrohinnang
21038KP2 Väimela, Lapi tee 13 aia projekt
21039KP2 Järveoja tee 8 aia projekt
21040KP2 Rakvere Vallimäe tuubiraja projekt
21041KP2 Holdre mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
21042KP2 Saarna talu (Loona) hoonestuse asendi ja aia projekt
21043MT1 Tõrva vallavalitsuse planeeringualane konsulteerimine
21044DP3 Metsavahi mü detailplaneering
21045HI2 Pääsküla-Nõmme raudteelõigu dendrohinnang
21047KP2 Otepää ühishaua rekonstrueerimise projekt
21048MT1 Männi tee 65 kuuri projekt
21049KP2 Tüürimehe 3 eskiis
21050KP2 Kummeli mänguväljaku projekt
21051DP1 Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneering
21053KP2 Pädaste mõisa päikesepargi varjeistutuse projekt
21054DP3 Liivi 2c detailplaneering
21055KP3 Nõustiku „Tervislik tänav Tartus“ koostamine
21056MT2 Tartu Sanatooriumi pargi kaitseväärtuste eksperthinnang
21057KP2 Ojassaare kinnistu eskiis
21058KP2 Tiigi 12 maastikuarhitektuune projekteerimine
21059KP2 Mustakivi tee haljastusprojekt
21060KP2 Vidrike kinnistu eskiis
21061KP2 Siili 20 maastikuarhitektuurse osa eskiis
21062KP2 Saverna Noortepargi projekt
21063DP1 Rõngu Pagari põigu jm detailplaneering
21064KP2 Marja 5 vertikaalplaneerimine
21066KP2 Ihaste tee tänavate haljastus
21067DP3 Kuresilma tee 2 detailplaneering
21068HI2 Oleviste kirikuaia puude hinnang
21069DP3 Langimaa maaüksuse eskiislahendus
21070DP1 Lossi tn 22 ja 24 krundi detailplaneering
21071MT2 Luha kinnistu looduskaitseliste kasutuspiirangute analüüs
21072ET1 Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
21073EK3 Jõgeva keskväljaku ekspertiis
21074KP2 Mammaste mänguväljaku projekt
21075ÜP3 Tori valla põhjaosa eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
21076HI2 Jõhvi, Kutse tn 13 dendrohinnang
21078DP1 Ravila tn 73a krundi detailplaneering
21079ÜP3 Alutaguse valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
21080ET1 Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringule muinsuskaitse eritingimuste koostamine
21081DP1 Tervise ja Palderjani tänava kruntide detailplaneering
21082KP2 Kalmu kinnistu piirdeaia eskiis
21083DP1 Pesa tn 21 detailplaneering
21084DP1 Teeserva ja Metspõllu detailplaneering
21085HI2 Piirissaare kalmistute dendrohinnang
21086HI2 Maarja-Magdaleena uue kalmistu dendrohinnang
21087MT1 Linnamäe paisu eksperthinnang
21088HI2 Tallinna mnt 65, Viljandi puistu hinnang
21090KP2 Siimäe päikesepargi varjeistutus
21091ÜP3 Evecon OÜ tuuleenergeetika konsulteerimine
21092HI2 Pirita, Hõbekuuse 25 dendro ja lisatööd
21093KP2 Marinova karjääri rekultiveerimise kontseptsioon
21094MT1 Hellenurme mõisa veski kalapääsu projekti kultuuriväärtuse osa
21095DP3 Ülgase küla Kuresilma tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
21096DP3 Tila külas asuvate Sutemäe, Sutemetsa, Sutepõllu, Sutevälja, Vainu, Käopesa, Ao, Käo ja Hämariku maaüksuste ning lähiala planeeringuvõistlus
21097DP3 Uuetoa maaüksuse detailplaneering
21098HI2 Mustamäe tee geoalus ja dendrohinnang
21100KP2 Elistvere karuaia projekt
21101DP1 Sahkari maaüksuse detailplaneering
21102DP1 Oa tn 35a detailplaneering
21103KP2 Põltsamaa lasteaia välialade projekt

Üles  

2020

20001DP1 Setomaa vallas Rõsna külas Ani maaüksuse detailplaneering
20002DP1 Elva vallas Peedul Vapramäe tn 7//9//11 krundi detailplaneering
20003MT1 Võru tn 65 korterite 6 ja 8 ümberehituse eelprojekt
20004KP2 Võhksa mõisapargi eskiisprojekt
20005MT2 Baghdad Youth Centre Competition
20006KP2 Raasi talu maastiku projekt
20007MT2 Paide keskväljaku võistlus
20008HI2 Kivimäe tee 1 dendrohinnang
20009KP2 Mäe-Tseelma talu maastikukujunduse eskiis III etapp
20010KP2 Aava aia eskiisprojekt
20011DP3 Mureli ja Tammiku tn vahelise ala detailplaneering
20012KP2 Kurtna Aiamaa spordi- ja puhkerajatiste projekt
20013KP2 Kalju Lepiku mälestuskivi ümbruse projekt (Aruküle mõisapark)
20014KP2 Põltsamaa Roosisaare eskiisprojekt
20015HI2 Tallinna Vanalinna haljastuse inventeerimine
20016KP2 Kummeli elurajooni aed
20017DP1 Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
20018HI2 Põltsamaa Viljandi mnt ja Hermanni tn alleede hinnang
20019ÜP3 Elva valla üldplaneeringu ja KSH koostamine
20020MT1 Looduslike pühapaikade inventuur arhiiviallikate põhjal Pärnumaa kihelkondades, mida läbib Rail Balticu trassikoridor
20021DP1 Uustalu maaüksuse detailplaneering
20022KP3 Võru tn 80 parkla eskiislahenduste koostamine
20023MT1 Tartu muinsuskaitseala ülevaatamine
20024KP3 Ilmatsalus Muruplatsile (kat. tunnus 83101:001:0443) vabaajaväljaku rajamise põhiprojekti koostamine
20025DP1 Ööbiku maaüksuse detailplaneering
20026KP2 Piiri 8a mänguväljak, Tallinn
20027KP2 Merivälja pargi mänguväljaku projekteerimine
20028KP2 Õismäe tee 150b mänguväljaku projekteerimine
20029HI2 Vodja kergliiklustee koridori puistu hinnang
20030KP3 Tondiraba pargi maastikuarhitektuurne projekteerimine
20031KP2 Tõlluste mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
20032DP1 Lai tn 11 kinnistu detailplaneering
20033DP1 Alevi tn 3a krundi detailplaneering
20034ET1 Pärnus Aia tn 2a detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
20035ÜP3 Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneering
20036HI2 Kanuti aia dendroloogiline hinnang
20038KP2 Õiguskantsleri büroo õueala haljastusprojekt
20039MT3 Järva valla teehoiukava gis-andmete loomine
20041KP2 Põltsamaa Lossiõue projekt, dendrohinnang ja ajalooline õiend
20042DP3 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Maleva tn 4 kinnistu, osa Altserva tn kinnistust ja ümbritsevate Maleva ja Õpetajate tänavate ala planeerimiseks ning liiklusskeemi ümberkorraldamiseks detailplaneeringu koostamine
20043MT2 Vodja-Viisu kergliiklustee trassi Vodja mõisaparki sobivuse eksperthinnang
20044KP2 Tabasalu loodusõperaja projekt
20045ET1 Muinsuskaitse eritingimuste Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks muudatus
20046KP2 Poruni matkaraja projekt
20047MT1 Rebala muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi ajaloolise maakasutuse analüüs
20048DP1 Jõgeva ETKI kompleksi detailplaneering
20050DP1 Raba tn 18, Lille tn 35 ja lähiala detailplaneering
20051KP2 Pühajärve trepistiku eskiis
20052KP2 Põlva ringristmiku haljastusprojekt
20053DP1 Laia-Aia-Pika-Pargi kvartali linnaehituslik analüüs DP koostamiseks
20054HI2 Maarja-Magdaleena kalmistu puistu hinnang
20055MT2 Põltsamaa rohestruktuuri analüüs
20056ÜP3 Hiiumaa valla üldplaneering
20057KP3 Luunja puhkemaja piirdeaed
20058MT3 Vanemuise tn järelevalve
20059KP2 Simisalu matakraja projekteerimine
20060KP2 Antsla keskuse visioonid
20061KP2 Tamme pst 61 aia projekt
20062KP2 Tõrvapalu kinnistu eskiis
20063KP2 Silma kinnistu eskiis
20064MT2 Eesti maanteeäärsete kuusehekkide hooldamise ja asendamise juhiste koostamine
20065DP3 A. Haava 7 detailplaneering
20066ÜP3 Vestman taastuvenergeetika
20067ÜP3 Vinni valla üldplaneeringu raames tuulikuparkide asukohavaliku tegemise analüüs
20068MT3 Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs Rahandusministeeriumile (ühispakkumus Civitta AS)
20070HI2 Tallinn, Kopli 103 puistu hinnang (BLRT)
20071KP2 Lainela krundi eskiis
20072MT1 Maardu hiiemetsa inventuur
20073MT2 Pala mõisapargi konsultatsioon
20074KP2 Ämari laskemoonahoidlate haljastusprojekt
20075KP3 Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise projekteerimine
20076DP3 Kallavere küla Rohelise maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu tehniline koostamine
20077HI2 Sürgavere mõisapargi puistu hinnang
20078MT2 Vainupea, Pihlapuu kinnistu konsultatsioon
20079KP2 Räpina mõisa peahoone ümbruse projekt
20080KP2 Jõgeva mnt 10, Torma kinnistu eskiisprojekt
20081HI2 Lehtri 2/4 puistu hinnang
20082KP2 Agusalu RMK jalgrattatee projekt
20082HI2 Klooga tee 5a, Tabasalu puistu hinnang
20083DP3 Viljandi Tallinna tn 50 detailplaneering
20084KP2 Põltsamaa Kuperjanovi tn ja Kultuurimaja esise eskiisprojekt
20085HI2 Äksi kalmistu dendrohinnang
20086ET1 Luunja vallas Luunja jõesadama detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
20087KP2 Koeru kooli valguskaabli asendiplaan
20088HI2 Maidla mõisapargi ohtlike puude hinnang
20089KP2 Meremõisa telkimisala projekt
20090MT1 Meretuuleparkide arendamise edendamiseks visuaalsete mõjude hindamise metoodiliste soovituste juhendmaterjali väljatöötamine
20091DP1 Erminurme tn 28 krundi detailplaneering
20092ET1 Lossi tn 22 ja 24 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
20093HK2 Kurtna mõisapargi hoolduskava
20094HI2 Tammelaane, Viimsi dendrohinnang
20095HI2 Narva-Jõesuu, Aia tn 7 // 9 dendrohinnang
20096KP3 Vabaduse pst ja Poe tn pargi kaldtee maastikuarhitektuurse lahenduse koostamine
20097KP2 Taagepera mõisapargi projekt
20098HI2 Lepiku tee 34d, Pirita dendrohinnang
20099HI2 Saverna noortepargi kontseptsioon
20100HK2 Õismäe raba hoolduskava
20101HK2 Pirita rannametsa hoolduskava
20102HK2 Järve metsa hoolduskava
20103KP2 Sõle 27a, Tallinn haljastusprojekt
20104MT2 Aruküla mõisapargi seiklusraja muinsuskaitse järelvalve
20105MT2 Tallinna Patarei arhitektuurivõistlus
20107AJ3 Kase pargi autorijärelevalve
20108DP1 Uuetalu maaüksuse detailplaneering
20109KP3 Pärnu Suur-Jõe tänava kujunduse eskiislahendus lõigus Lai-Lao tn vahel
20110DP1 Sinilinnu kruntide detailplaneering
20111KP2 Kostivere Heina aia eskiis
20112KP2 Kauksi rannapromenaadi eskiisi konsultatsioon
20113ET1 Paide keskväljaku detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
20114KP3 Luunja sadama väliala maastikuarhitektuurse projekti koostamine
20115MT1 Ajaloolise Pärnumaa viie kihelkonna looduslike pühapaikade inventuur arhiiviallikate põhjal
20116DP1 Võsu Kooli tn 1 krundi detailplaneering
20117DP1 Kivi maaüksuse detailplaneering
20118HI2 Sütiste tee puistu hinnang
20120DP1 Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneering
20121HI2 Kõrgepinge 1 dendrohinnang
20121DP3 Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneering
20122MT2 Võru tervisekeskuse projekti ekspertiis
20123HI2 Jõgeva keskväljaku dendrohinnang
20124MT3 Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring
20125DP3 Paide linnas Soojusjaama detailplaneeringu koostamine
20126DP3 Tartu vallas Tila külas Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 detailplaneeringu koostamine
20128ET2 Saku mõisapargi muinsuskaitse eritingimused
20129ET1 Harku mõisapargi juures detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
20130KP2 Pühajärve tantsuplatsi eskiis
20131DP1 Fr. R. Kreutzwaldi tn 21 ja 21a krundi detailplaneering
20132DP1 Jõekääru katastriüksuse detailplaneering

Üles  

2019

1901KP3 Merimetsa terviseradade korrastamise põhiprojekti koostamin
1902DP3 Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamine
1903KP3 Vanemuise tn kergliikluse lahendamise maastikuarhitektuurne osa põhiprojekt
1904DP3 Mõisavahe tn 73 detailplaneering
1905DP1 Tammistu mõisa maa-ala detailplaneering ja muinsuskaitse eritingimused
1906DP1 Pikk tn 56 detailplaneering
1907MT2 MKA muinsuskaitsealuste parkide hooldusjuhendi aktualiseerimine
1908DP3 Otepää Tartu mnt 16 detailplaneeringu koostamine
1909ET3 Toomemäe Ajaloomuuseumi platoolt Toomemäe mänguväljakule kaldtee projekteerimiseks muinsuskaitse eritingimuste koostamine
1910EH3 Põltsamaa linna kavandatava lasteaia asukoha eksperthinnang
1911DP1 Maakri tn 23a detailplaneering detailplaneering
1912ÜP3 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneering
1915KP1 Lai tn 30 hoone hoovitiiva fassaadiprojekt
1915KP1 Lai tn 30 hoone hoovitiiva fassaadiprojekt
1916DP1 Tselluloosi kvartali detailplaneering
1917HI2 Kaldapealse 4, Tallinn dendrohinnang
1918KP2 Saue koerte harjutusväljaku projekt
1919KP2 Jõekääru, Kolga aia projekt
1920KP2 Koeru hooldekodu aia eskiis
1921KP3 Aidu terviserajad
1922MT1 Pärnu linnas Raba-Aia tänava ja Raba-Lai tänava silla võrdlusanalüüsi koostamine
1923KP3 Tartu Kesklinna kooli liikuma kutsuva õueala projekteerimine
1924KP3 Sanatooriumi parkmetsa spordiväljaku renoveerimiseks põhiprojekti koostamine
1925KP3 Sõbra mänguväljaku renoveerimiseks põhiprojekti koostamine
1926ÜP3 Tartu linna jalgteede ja rattateede skeemi koostamine
1927KP2 Jõhvi Sipsiku lasteaia aia projekt
1928KP3 Lähte mänguväljaku projekteerimine
1930KP2 Tähesaju haljaku projekt
1932MT1 Tallinn 2 Hepa tankla isepesija eelprojekt
1933KP3 Vaksali tn kergliiklustee maastikuarhitktuurne projekt
1934KP3 Marati tn 5, 5a, 5b ja Ankru tn 8 asendiplaan
1935HK3 Kopli kalmistupargi kaitsekorralduskava koostamine
1936HK3 Stroomi rannapargi hoolduskava koostamine
1937DP3 Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muutmise detailplaneering
1938MT2 Narva EV 100 II etapi ehitustööde autorijärelvalve
1939 MT1 Tartu mnt 80d jm muinsuskaitse järelevalve
1940KP2 Mäetaguse mõisa pargi täiendistutuste projekt
1941DP1 Karusselli tn 20 krundi detailplaneering ja muinsuskaitse eritingimused
1942MT1 Pärnus A. H. Tammsaare pst 70 krundi detailplaneeringu KSH eelhinnang
1943DP3 Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute detailplaneering
1944ÜP3 Tartu linna üldplaneeringu KSH ning planeerimistööde maastikuarhitektuurse osa koostamine
1945ÜP3 Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
1946ÜP3 Toila valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine
1947ÜP3 Vinni valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine
1948DP3 Aruküla tee 3 // 3a krundi osa ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine
1949MT1 Tartu mnt 80m parkimismaja projekt
1950HK2 Toomemäe pargi hoolduskava
1951ET1 Pärnu linnas Pühavaimu ja Supeluse tänavate rekonstrueerimise projekti muinsuskaitse eritingimused
1952DP3 Paide elektrijaama (Raudtee tn 5 ja Ruubassaare tee 3) kinnistute detailplaneeringu koostamine
1953MT1/1953KP1 Võru tn 65 korteriteks jagamine
1954HI2 Dendroloogilise hinnangu koostamine hõberemmelga alleele, Laheküla , Saaremaa
1955KP3 Toomemäe Ajaloomuuseumi platoolt Toomemäe mänguväljakule suunduva kaldtee põhiprojekti koostamine
1956HI2 Trummi 25a ÜP muutmise mõju hinnang kaitseala taimestikule
1957MT1 RMK looduslike pühapaikade inventeerimine
1958DP1 Koplimetsa maaüksuse detailplaneering
1959KP2 Järva-Madise loodusraja laudtee projekt
1960DP3 Vahtramäe maaüksuse planeeringu eskiislahendus
1961MT1 Hiiumaa ja Vormsi looduslike pühapaikade inventeerimine
1962ET1 Tartu linnas Tähe tn 4 planeeringuvõistluse ja detailplaneringu muinsuskaitse eritingimused
1963DP1 Piiri ja Piirimetsa maaüksuse detailplaneering
1964DP1 (ATM) Pärnu Kanali tn pikenduse detailplaneering (EUROPANi ala)
1965ET1 Tartu linnas asuvate katastriüksuste Näituse tn 2, Näituse tn 6, Veski tn 26A, J.Liivi tn 3//5, J.Liivi tn 7, K.E. von Baeri tn 17 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
1966HI2 Tallinn, Nurme 18a puistu hinnang
1967DP1 Saare Poomi Saluveere 9 detailplaneering Pringi külas
1968KP2 Kuperjanovi 38, Tartu aia eskiis
1969HI2 Valdeku 89, Tallinn dendrohinnang
1970MT3 Õigusalane konsultatsioon
1971DP1 Paiaristi ja Magasi-Aida maaüksuse detailplaneering
1972ET1 Lai tn 11 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
1973DP3 Tartu valla lõunaosa V ja VI etapi detailplaneering
1974HI2 Paldiski 241b dendrohinnang
1975KP2 Käru hooldekodu aa projekt
1976MT2 Leevikese, Tammevaldma, Kastre konsulatsioon
1977MT1 Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuring Rahandusministeeriumile
1978ÜP3 Mulgi valla üldplaneeringu koostamine
1979HI2 Kalda 29, Tartu dendrohinnang
1980HK2 Pärnu Valli pargi, Munamäe pargi ja alleede hoolduskava
1981KP2 Luunja koolihoovi kontseptsioon
1982MT1 Tartu linna kergrööbastranspordi teede määramine ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs
1983DP3 Õpetaja 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering, Tartu vald
1984DP3 Tähe 100 detailplaneeringu eskiislahenduse koostamine
1985DP3 Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuste asukohavalik ja detailplaneeringu koostamine
1986MT2 Kadok (Metsa, Kolga) konsultatsioon
1987HI2 Tallinn, Raadiku 11 dendrohinnang
1988HK2 Roosna-Alliku pargi hoolduskava
1989HK2 Raadi pargi hoolduskava (heakorrakava)
1990DP1 Lohkva külas Soojuse tn 2 krundi detailplaneering
1993ÜP3 Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise konsultatsiooniteenus
1994DP1 Soosaare maaüksuse detailplaneering
1995DP1 Linnametsa maaüksuste detailplaneering
1997MT2 Suti kinnistu. Ekspertarvamus väärtusliku niidu kohta
1998HI2 Kakumäe 8a, 8b, 8c, Havi 12, Kakumäe 120, Vainutalu 3 ja Vabaõhumuuseumi tee 87 puistu hinnangud
1999ET1 Pärnus Supeluse tn 1 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
19100DP1 Võru tn 152 krundi detailplaneering
19101HI2 Keila, Näkineiu tee 7 dendrohinnang
19102MT2 Neeruti pargi konsultatsioon
19103KP2 Rebase 7, Haabneeme
19104MT1 Lossi tn 11 krundi arhitektuurivõistluse korraldamine

Üles

2018

1801KP3 Tõrma kalmistu konsultatsioon
1802EP3 Kooli 26 rekonstrueerimise eelprojekt
1803DP3 Sengo maaüksuse detailplaneering
1804KP2 Sillamäe Narva mnt haljastusprojekt
1805KP2 Keldrimäe eraaia eskiis
1806KP2 Tartu Ehituse ABC ümbruse haljastusprojekt
1807HI2 Dendrohinnang Lohkva külas (Pajula tee 2)
1808KP3 Vaksali tn kergliiklustee maastikuarhitektuurne eskiisprojekt
1809KP3 Sõpruse ringi kiigeväljaku projekteerimine
1810HI2 Otepää seikluskeskuse puistu hinnang
1811HI3 Mustvee Rannapargi puistu hinnang
1812MT2 Ettekanne "Kuressaare rohestruktuuri uuring"
1813MT3 "Eksperthinnang Võhandu jõe ürgoru maastikuliste väärtuste välja selgitamiseks ning
ettepanek välispiiri kulgemisele arvestades alal esinevaid väärtusi"
1814MT3 Põltsamaa Felixi servituutide joonis
1815DP1 Jõe tn 13 krundi detailplaneering
1816HI2 Tallinna Lauluväljaku puistu hinnangu aktualiseerimine
1817DP1 Pirni tn 2 krundi detailplaneering
1818MT2 Viljandi, Tartu 31 visualisatsioonid
1819KP3 Riia tn 20//20a, Riia tn 20b, Riia tn 22, Riia tn 22a, Era tn 3//Riia tn 22b kruntide haljastuslahendus
1820DP3 Kabina külas Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine
1821ET2 Pärnu Rannapargi (Supeluse 9) muinsuskaitse eritingimused
1822ET1 Pärnu Lootsi tn 10 muinsuskaitse eritingimused
1823MT2 Kauksi Rannapromenaadi talastiku joonis
1824MT2 Veriora park. Konsultatsioon
1826KP2 Rähni tee 1 aia projekt
1827HI2 Võru Vilja tn puude dendroloogiline hindamine Tartu tn Räpina mnt vahelises lõigus
1828KP2 Valga keskväljaku detailide joonised
1829DP1 Palsa kinnistu detailplaneering
1830HI2  Nepste karjääri KMH puistuosa eksperthinnang
1831DP3 Põhja puiestee ning Tüve, Lääne ja Ladva tänavate vahelise ala detailplaneeringu koostamine
1832KP2 Vambola tn 1 aiaprojekt
1833MT2 Narva EV100 pargi autorijärelvalve
1834DP3 Väike-Turu tn 7 krundi detailplaneering
1835DP3 Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneeringu koostamine
1836ET1 Tartu Kloostri tn 8 muinsuskaitse eritingimused
1837HI2 Saaremaa, Karujärve DP puistu, VEP jm eksperthinnang
1838DP3 Sirrosjärve maaüksuse detailplaneering
1839DP1 Klaose maaüksuse detailplaneering
1840KP2 Reti tee ja Allikumetsa kinnistu haljastusprojekt
1841HI2 Rae vallas, Peetri külas KÜ 65301:001:2230 puistu hinnang
1842KP3 Süsta pargi heakorrastuse projekteerimine
1843KP3 Kase pargi heakorrastuse projekteerimine
1844DP3 Kastani 48f detailplaneering
1845KP2 Võru Räpina mnt haljastusprojekt
1846KP2 Raudsilla matkakeskuse taristu ja hoonete visualisatsioonid
1847HI2 Tallinnas Havi tn 26 dendrohinnang
1848MT2 Ettekanne seninaril Looduspärand kultuuripärandis
1849KP2 Tuulte Roosi lasteaia haljastusprojekt
1850KP2 Paide mänguväljaku projekt
1851KP2 Penijõe mõisasüdame eskiisprojekt
1852KP2 Luksi-Mäe kinnistu (Lutike) eskiis
1853DP3 Silla maaüksuse detailplaneering
1854KP3 Anne kanali väikerajatiste projekt
1855MT2 Eksperthinnang Tammistu mõisa täiendavate hoonestusalade ansamblisse sobivuse osas
1856KP2 Raikküla mõisa pargi esiväljaku juurdepääsutee muudatuse ettepanek
1857DP3 Valga mnt 1c, 1d ja 1e kruntide detailplaneeringu eskiislahendus
1858DP1 Sepa maaüksuse detailplaneering
1859HI2 Viimsi seikluspargi ohtlike puude hinnang
1860MT1 Tähtvere 20a krundi tugimüüri II osa projekt
1861KP2 Kumna mänguväljaku projekt
1862DP3 Verevi järve rannaala detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
1863DP3 Liivamäe küla Nahkru maaüksuse detailplaneering
1864DP1 Südame maaüksuse detailplaneering
1865DP3 Kaupluse väliala eskiislahenduse koostamine
1866MT3 Ekspertarvamus Nõmme üldplaneeringule
1867ÜP3 Võru valla üldplaneeringu koostamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
1868HI2 Vaivere Oja detailplaneeringu ala geobotaaniline analüüs
1869MT1 Munga tn 5 // 7 // Rüütli tn 13 eelprojekt
1870DP1 Pärnus A. H. Tammsaare pst 70 krundi jagamine erinevalt detailplaneeringust
1871MT1 Kadaka tee 141 hoone ajalooline õiend
1873KP2 Soojuse tee 23 parkla
1875ET1 Tartu Lutsu tn 8 hoovi muinsuskaitse eritingimused
1876KP3 Uue-Põltsamaa mõisapargi eskiislahendus
1877KP3 Toomemäe jalgtee eskiislahendus
1878DP1 Pärnus Lootsi tn 10 krundi detailplaneering
1879ET1 Ääsmäe detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
1880MT1 Lääne-Viru maakonna looduslike pühapaikade inventeerimine
1881MT2 Viljandi linna haljastu arengukava koostamine
1882KP2 Iisaku mõisapargi puistu hindamine ja taastamisistutuste projekt
1883KP1 Tarmeko müratõkkevallid
1884KP2 Tooma-Jaani kinnistu maastikukujunduse eskiis
1886KP2 Fortuuna 11 vertikaalplaneerimine
1887MT3 BlueHealth väikerajatiste ehituse korralduse teenus
1888KP2 Pühajärve rannapargi välisruumi ehituslik eelprojekt
1889MT3 Rimi kaupluste eskiislahendused
1890KP2 Tooma jaani kinnistu maastikukujunduse eskiis
1891DP3 Lubja tn 1a ja 1e kruntide detailplaneering
1892DP3 Esplanaadi tn 32/34 ja Mere pst 8 krundite detailplaneering
1893ÜP3 Tõrva valla üldplaneeringu koostamise alane konsultatsioon
1894DP1 Tartus Tähe tn 4 krundi detailplaneering ja planeeringuvõistlus
1895KP2 Saviveere kü maastikuarhitektuurne eskiis
1896KP3 Aruküla staadioni tööprojekt
1897KP3 Tui pargi kujundusprojekt
1898MT1 Ajaloolise Läänemaa looduslike pühapaikade inventeerimine
1899HI2 Otepää Keskväljaku puistu hinnang
18100HI2 Tallinna linnapuude inventeerimine II etapp
18101ÜP3 Haljala valla üldplaneeringu koostamine
18102HI2 Tartu, Lina tn 6 dendrohinnang
18103KP2 Kaleste telkimisala projekt
18104KP3 Pühavaimu ja Supeluse tänava uuendamise eelprojekt
18105KP2 Kari tn 13 projekt

Üles

2017

1780HI2 Tallinna Medicumi puude hinnang (Vilisuu 6)
1775KP2 Tarvastu Tammepargi eskiis
1772MT2 Palmse mõisapargi esiväljaku ohtlike puude eksperthinnang
1766HI2 Abara 15, Tallinn puistu hinnang
1765MT2 Kauksi rannapromenaadi konsultatsioon
1764DP1 Viljandi tn 28, 30 detailplaneering
1760MT2 Tõstamaa mõisapargi projekt (täiendavad tööd, konsultatsioon)
1756KP2 Otepää seikluskeskuse eskiis
1755MT2 Võiste karjääri mõjust kaitseala puistule. Eksperthinnang
1753DP1 Pärnamäe tee 21b detailplaneeringu eskiisjoonis
1748MT1 Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndi ülevaatamine
1744HI2 Luunja Roosiaia puistu hinnang
1742KP2 Narva EV100 pargi projekt
1741DP1 Pagari põigu kruntide detailplaneering
1739DP1 Põllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
1738KP3 Aruküla Põhikooli staadioni tööprojekti koostamine
1736ÜP1 Rae valla põhjaosa ÜP 100 ha osa planeerimisettepanek
1735KP2 Kalda 10, Tabasalu eskiis
1734HI2 Märjavälja kinnistu puistu hinnang
1733ET1 Muinsuskaitse eritingimuste koostamine Jändja paisu kalapääsu rajamiseks
1732HI2 Türi näituse tänava puude eksperthinnang
1728KP2 Neeruti lõkkeplatside, Tagajärve  ujumissilla, ühendusteede ja piknikulaudade rekonstrueerimisprojekt
1727HI2 Tallinn Kadaka Tee 143 dendrohinnangu aktualiseerimine
1726ET1 Lossi tn 11 hoone muinsuskaitse eritingimused
1724KP3 Rattaaia rekonstrueerimise eelprojekt
1721KP2 Tallinn, Veskimetsa tn haljastusprojekt
1720HI2 Kuressaare rohestruktuuri analüüs
1719ET1 Lai tn 32 hoone muinsuskaitse eritingimused
1718KP3 Pae promenaad
1717DP3 Pärnu Ranna pst 3a
1716KP3 Peetrituru haljasala spordiväljaku tööprojekt
1715KP3 Lydia hotelli välikohviku eskiislahendus
1713ET1 Muinsuskaitse eritingimuste koostamine tänavavalgustuse projekti koosseisus Pärnu muinsuskaitsealal ja arheoloogiamälestistel olevate tänavate kohta
1710KP2 Väätsa puhkeala projekt (täiendavad tööd) muudatused
1709DP1 Mätiku ja Kesamätta kinnistute detailplaneeirngu algatamine
1708DP1 Poslovitsa- Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneering
1707KP3 Pirogovi platsi rekonstrueerimisprojekti korrigeerimine
1706KP2 Lõhavere linnamäe taristu projekt
1705KP3 Vanemuise tänava projekteerimise maastikuarhitektuurne osa
1704HI2 Veskimetsa 110kV kaabelliini trassikoridori puistu hinnangu täiendavad tööd
1703KP3 Narva mnt 27a ärihoone laienduse vertikaalplaneerimine
1702KP2 Tallinn, Laagna tee haljastusprojekt
1701KP3 Lustivere mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt

Üles


2016

1694MT1 Tartu üldplaneeringus vaadete analüüs
1690ET1 Pärnu üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste ülevaatamine
1689DP1 Parkmetsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine
1684KP2 Riidaja mõisapargi muinsuskaitse eritingimused ja rekonstrueerimisprojekt
1675DP1 Antsla hoolduskeskuse detailplaneering
1673KP2 Mäetaguse mõisa pargi alleede taastamise projekt
1671DP1 Stassipere krundi detailplaneering
1670KP2 Neeruti Sadulamäe külastustaristu eelprojekt
1668DP1 Vahemetsa kinnistu detailplaneering (Veriora hoolduskeskus)
1663DP1 Audru hoolduskeskuse kinnistu detailplaneering
1659ET1 Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi muinsuskaitse eritingimused
1656DP1 Suur-Sõjamäe tn 13 krundi detailplaneeringu algatamine
1654HI2 Rakvere Narva 7 puistu dendroloogiline hinnang
1652HI2 Palmse alleede rekonstrueerimise II etapp. Puistu hinnang ja projekt
1651DP1 Mustjõe rohealale linnuvaatlustorni detailplaneering
1650KP2 Eesti Rahva Muuseumi välialade piknikulaud-varjualuste projekt
1646HI2 Harku-Kadaka-Veskimetsa 110 kV nelja kaabelliini eelprojekti kohasesse trassikoridori jääva puistu dendroloogiline hinnang
1644HK2 Tilsi mõisapargi hoolduskava
1643MT1 Männi tee 65 kuuri projekt
1640HI2 Elistvere Loomapargi (mõisapargi) puistu dendroloogiline hinnang
1639KP1 Narva 98 vertikaalplaneerimine
1637HI2 Saue, Sarapiku 14 dendroloogiline hinnang
1636HI2 Rakvere Kastani pst dendroloogiline hinnang
1633KP2 Jaska kinnistu maastikukujunduse eskiisprojekt
1628HI2 Hummuli mõisapargi peallee dendroloogiline hinnang
1626MT2 Järve pargi raietööde muinsuskaitse järelvalve
1624DP1 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering
1623HI2 Lõhmuse kinnistu maastikuanalüüsi II etapp
1622KP2 Järve mõisapargi haljastuse rekonstrueerimisprojekt
1621DP1 Saue linna Kütise tn 4 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering
1620MT1 Arkna mõisapargi projekti ekspertiis
1619MT1 L. Tolstoi tn 8 korter 2 põhiplaan
1616DP1 Salu kinnistu detailplaneering
1612DP1 Riia tn 142 krundi detailplaneeringu eskiis
1614ET2 Neeruti linnamäe muinsuskaitse eritingimused
1611HI2 Maarjamäe puistu dendroloogiline hinnang
1610KP2 Tartu Laulupeo 15 parkla ja värava projekt
1609KP2 Tapa kirikuaiaja kukltuurikeskuse pargi projekt
1607MT2 Saaremaa looduskaitsealusteparkide kaitseväärtuse hinnang
1606KP2 Väätsa puhkeala projekt
1605ET2 Raikküla mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused
1603DP1 Silmapiiri põik 4 detailplaneeringu algatamine
1602KP3 Toomemäe nõlva kindlustuse ja Pirogovi platsi projekt

Üles

2015

1501KP2 Sillaotsa mü haljastusprojekt
1502KP2 Markuse, Kangru, Põllu, Luhaääre, Antuse-Antaste, Tagapõllu, Kalju, Veskimetsa maaüksuste maastikukujunduse eskiisprojekt
1503KP3 Anija mõisapargi muinsuskaitse eritingimused ja mõisa esi-ja tagaväljaku rekonstrueerimise põhiprojekt
1504MT2 Järve pargi raietööde muinsuskaitse järelvalve
1505MT2 Palmse allee rekonstrueerimistööde järelvalve
1506MT9 Tõrva kesklinna konkursitöö
1507DP3 Keila vallas, Keila-Joa alevikus Riigimaanteega T-11390 (Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee), Posti, Pargi allee ja Kose tänavatega ning Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering
1508MT2 Michigan St. University studytrip
1509HI2 Ekspertarvamus Tartu Magasini 14 puude seisundi kohta
1510DP1 Jõekalda tee 2 katastriüksuse detailplaneering
1512DP1 Endla tn 8 detailplaneering
1513DP3 Tartu valla lõunaosa (IV etapi) detailplaneeringu muutmise detailplaneering
1514KP3 Neeruti mõisa pargi rekonstrueerimise projekt ning hoolduskava
1515HI2 Lõhmuse järvistu ümbruse taimestiku hindamine. Taimestikule võimaliku ehitusetegevuse mõju analüüs
1516EP3 Savi 41 asendiplaan
1517DP3 Tilia maaüksuse detailplaneering
1518EP1 Sepa-Jaagu mü elamu renoveerimise joonised
1519KP2 Tallinn, Toompuiestee 13, 13A õueala kujundusprojekt
1520DP1 Talviku tn 13 ja Talviku tn 15 kinnistuste detailplaneering
1521KP3 Tartu linnas raudteejaama lähiümbruse jalgrattateede eskiis
1522KP3 Tartu linna jalgrattateede projekti korrigeerimine
1523MT3 Mereala ruumilise planeerimise metoodika koostamine (Hendrikson ja Ko koostööpartnerina)
1524KP3 Ahja mõisapargi põhiprojekti täiendusjoonised
1525MT1 Tähtvere 20a krundi kuuride projekt
1526KP3 Tabivere alevikus jalgratta- ja jalgteede eskiisprojekt
1527DP1 Marja tn 4 detailplaneering
1528HI2 Tartu Haava 16 puude dendroloogiline hinnang
1529DP1 Võru tn 71 ja 73a krundi detailplaneering
1530KP3 Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34 detailplaneeringu II etapi tänava osa ja Emajõe äärse ala kujunduslik projekt
1531KP1 Saaga tee tiikide asendiplaan
1532DP1 Viljandi mnt 82 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
1533KP3 Keila raudteejaama lähiala projekt
1534KP2 Aruküla mõisapargi ja piirdeaia rekonstrueerimisprojekt
1535DP1 Turu 35a krundi detailplaneering
1536DP1 Aia tn 2 // Pargi tn 1 krundi detailplaneering
1537HI2 Tallinn, Kadaka Tee 143 puistu hinnang (täiendamine)
1538KP2 Uusküla külaplatsi projekt
1539KP2 Tallinn, Pronksi 12 haljastusprojekt
1540KP3 Tapa LHA
1541DP1 Riia 18 krundi detailplaneering
1542DP1 Akadeemia tee 32 kinnistu detailplaneering
1543DP3 Ringtee 77 krundi detailplaneering
1544HI2 Rakvere Rahvaaia dendroloogilise hinnangu aktualiseerimine
1545DP3 Sinimäe alevikus asuva Karja tn 11 maaüksuse detailplaneering
1546KP2 Inju mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
1547HK2 Raikküla mõisa pargi hoolduskava
1548DP3 Rapla linnas Alu tee 1 ja Alu tee 3 kinnistute detailplaneeringu koostamine ja Rapla Hooldekeskuse eskiisprojekt
1549HK3 Kolu mõisa pargi hoolduskava
1550KP3 Keila Männiku pargi projekt
1551ÜP3 Mereplaneerimise europrojekt
1552KP2 Ahja mõisapargi piirdemüüri restaureerimine. Täiendused 2011.a projektile
1553HI2 Tartu Uus tn 60-64 dendroloogiline hinnang
1554ET2 Riidaja pargi muinsuskaitse eritingimused pargi valgustuse projektile
1555MT2 Võhksa mõisapargi taastamiskontseptsioon
1556DP1 Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneering
1557DP3 Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hinnang
1558ET1 Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
1559MT3 Pärnu sadamaala arhitektuurikonkursi korraldamine
1560MT1 Vilsandi rahvuspargi ehituspärandi, asustusstruktuuri ja maastike kultuuripärandi alusuuring
1561ET1 Huntaugu vabaaja pargi detailplaneeringule muinsuskaitse eritingimused
1562HK3 Kõrgepalu puiestee hoolduskava
1563DP1 Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneering
1564DP1 Veskijärve puhkeala detailplaneering
1565ET1 Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
1566HI2 Otepää Linnamäe puistu hinnang
1567DP1 Raekoja ja selle lähiala detailplaneering
1568DP1 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneering
1569ET1 Tõrva linna keskväljaku detailplaneeringule ja Veskijärve puhkeala detailplaneeringule muinsuskaitse eritingimused
1570KP2 Vormsi vaateplatvormide projekt
1571MT2 Järve pargi puude märkimine
1572KP2 Jaska krundi kujundusprojekt
1573DP1 Kasela kinnistu detailplaneering
1574KP3 Puhja lasteaia väliala projekt
1575ÜP3 Haaslava üldplaneeringu täiendus
1576KP2 Tallinn, Lõokese 5 haljastusprojekt
1577DP1 Vironia keskuse III etapi detailplaneering

Üles


2014

01DP14 (14DP01) Biopuhasti maaüksuse detailplaneering
02MT14 Kalda tee 35 ärihoone visualiseering
03ET14 Väimela mõisa detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
04DP14 Väimela mõisa detailplaneering
05ET14 Muinsuskaitse eritingimused Vallikääru pargi kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneeringu koostamiseks
06DP14 Ravila tn ja Viljandi mnt vahelise ala hoonestuskava
07KP14 Ravila mõisapargi muinsuskaitse eritingimused, rekonstrueerimisprojekt ja hoolduskava
08DP14 Narva Lennuvälja detailplaneering (EI)
10KP14 (14KP02) Kuremaa mõisapargi heakorrastuse põhiprojekti täiendus
11MT14 Linnapuude koolitus
12KP14 (14KP04) Puhja lasteaia väliala kujundusprojekt
13MT14 Mäetaguse pargi raietööde järelevalve
14DP14 (14DP03) Sarapiku tee 9 detailplaneering
15KP14 Keila-Joa mõisasüdame rekonstrueerimisprojekti muudatus
16KP14 Sillapää lossi jalgtee projekt
17KP14 Tabivere mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused, dendroloogiline hinnang, rekonstrueerimise põhiprojekt ja hoolduskava
18HI14 Narva-Jõesuu, Koidula 13 puistu dendroloogiline hinnang
19MT14 Suuremõisa konverentsi ettekanne
20HI14 Narva jõesuu, Koidula 107 puistu dendroloogiline hinnang
21ET14 Sillapää lossi muinsuskaitse eritingimused
22MT14 Ülenurme pargi autorijärelvalve
23KP14 Tallinn Kreegi 17 kujunduse eskiis
24HI14 Narva-Jõesuu, Kalevi 12 puistu dendroloogiline hinnang
25HI14 Narva-Jõesuu, Kalevi 25 puistu dendroloogiline hinnang
26HI14 Narva-Jõesuu Kesk 30 puistu seisundi ekspertarvamus
27DP14 Parve maaüksuse detailplaneering
28MT14 Kalda tee 35 ärihoone eeltöö planeeringu algatamiseks
29DP14 Kalda tn 2 krundi detailplaneeringu eskiislahendus
30DP14 Laseri tn 13, Raudtee tn 110b ja Raudtee tn 120 kruntide detailplaneering
31JV14 Keila-Joa mõisa pargi südame maastikuarhitektuurse osa ehituse muinsuskaitseline järelevalve
32ET14 Muinsuskaitse eritingimused Kalda tn 2 detailplaneeringu koostamiseks
33KP14 (14KP06) Illuka mõisa pargi projektimuudatus
34MT14 Mooste valla üldplaneeringu uuendamine
35KP14 Kangelaste 11b mänguväljaku projekti korrigeerimisprojekt
36KP14 Järve Gümnaasiumi staadioni projekt
37DP14 Fr. Tuglase tänava ja Kalda tänava vahelise järve äärse maa-ala detailplaneering
38HK14 Õisu mõisapargi hoolduskava
39DP14 (14DP07) Rootsi kinnistu maatükil ja lähialal detailplaneering
40DP14 (14DP08) Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering
41DP14 Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneering
42DP14 Mõisavahe-Lammi detailplaneeringu eskiis
43MT14 KKA koolitus mõisaomanikele Palmses 17.08.2014
44KP14 Elistvere loomapargi Karukoopa projekt
45HI14 Pagari pargi puistu dendroloogiline hinnang
46KP14 Tartu Veski 6 ja Kassitoome vahelise ala haljastusprojekt
47MT14 Kooli 24 hoone fassaadi rekonstrueerimise projekt
48MT14 Raikküla mõisapargi esiväljaku ringtee eksperthinnang
49MT14 (14MT09) WoodFootPrint ala visualiseering
50KP14 Paldiski linna lpiuväljaku projekteerimine
51HI14 Tallinn Kaarlepa 12 dendroloogiline hinnang
52KP14 Tartu linnas kuuele kergliiklustee marsruudile eskiislahenduse koostamine
53KP14 Tiksoja Puidugrupp territooriumi kujundusprojekt
54KP14 Udriku mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused, rekonstrueerimise põhiprojekt ja hoolduskava
55KP14 Orjaku õpperaja projekt
58MT14 Muinsuskaitsealuste parkide projekteerimisjuhendi koostamine
59DP14 Lõõtspilli tee 1, 2, 2A ja 4 kinnistu detailplaneering
60DP14 Ranna tee 1 detailplaneering
61DP14 Riia tn 20, riia tn 22 ja Era tn 3 detailplaneering
62DP14 Akadeemia tee 32b detailplaneeringu algatamine
63ET14 J. Kunderi tn 36 // Laulupeo tn 14 hoone muinsuskaitse eritingimused fassaadi soojustamiseks ja pööningukorruse elamispinnaks väljaehitamiseks
64MP14 Hiiu maakonnaplaneeringu koostamine
65DP14 Jaani kinnistu detailplaneeringu eskiis

Üles


2013

01HK13 Palamuse kirikupargi hoolduskava ja dendroloogiline hinnang
02MT13 Krootuse pargi autorijärelvalve
03MT13 Palmse pargi autorijärelvalve
04MT13 Dendroloogiakoolituse korraldamine maastikuarhitektidele
05KP13 Pilistvere keskuse haljastuse kontseptsioon ja pastoraadi ümbruse kujundusprojekt
06KP13 Saadjärve pargi truupide rekonstrueerimise põhiprojekt
07DP13 Tartu, Tähe 135 detailplaneering
09ET13 (13ET01) Illuka vallas Kurtna külas riigimaantee nr 32 kergliiklustee muinsuskaitse eritingimused
10DP13 Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tn vahelise maa-ala detailplaneering
11KP13 Keila Joa mõisasüdame rekonstrueerimse projekt
12KP13 Turuplatsi ja lähiala kujundusprojekt
13DP13 Turu tn 2, Soola tn 8, Soola tn 4 ja Soola tn 42 kruntide ja lähiala detailplaneering
14KP13 Supilinna kiige projekt
15KP13 Leonardo Golfiküla 3 krundi kujundusprojekt
16DP13 Aia tn 33 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering
17DP13 Tähe 19 ja Tähe 19a kruntide detailplaneering
17ET13 Tähe 19 ja Tähe 19a kruntide detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
18DP13 (13DP03) Puru 77 detailplaneering
19KP13 Savi 41, 39a ja 39b kruntide asendiplaani koostamine
20KP13 (13KP04) Rõuge Rahvamaja ümbruse projekt
21DP13 Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu eskiis
22MT13 Õisu mõisa pargi ehitustööde tutvustus
23HK13 Hiiu-Suuremõisa pargi rekonstrueerimisplaani ja hoolduskava koostamine
24KP13 Lossi tn 22 ajutise väliskontori eskiislahendus
25DP13 Soola tn 3, Kaluri tn 2, Väike-Turu tn 1 kruntide detailplaneering
26MT13 Tähtvere 20a krundi tugimüüri ja maakeldri projekt
27KP13 (13ET03) Puhja lasteaia territooriumi vertikaalplaneerimine
28MT13 EKÜL koolitus. Kortermajade vahelise välisruumi korraldamisest maastikuarhitekti pilgu läbi
29KP13 Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt
30KP13 Rannu kalmistu Rannu Ema mälestusmärgi ümbruse eskiislahendus
31DP13 Järveküla tee 50 detailplaneering
32KP13 Tarvastu käsitöökoja siseõue projekt
33HK13 Keila pargi hoolduskava
34ET13 (13ET06) Tiigi tn 78//80 ja Kastani tn 43 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
35MT13 Palmse mõisa parkmetsa III etapi raietööde järelevalve
36KP13 Mäetaguse mõisa pargi esiväljaku põhiprojekt
37HI13 Kalvi mõisa pargi dendroloogiline hinnang
38DP13 Kesk tn 25 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering
39MT13 Elva turuplatsi haljasala autorijärelevalve
40ET13 K. E. von Baeri tn 4 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
41KP13 Hobuseraua 74 krundi eskiislahendus
40DP13 K. E. von Baeri tn 4 krundi detailplaneering
41DP13 Kuu 51 ja Vaba 54 detailplaneeringu eskiis, Pallase pst 25/27 detailplaneeringu eskiis
42DP13 Oja tn 6 krundi ja selle lähiala detailplaneering
444KP13 Tartu, Õuna tn 20 kujundusprojekt
45KP13 Puurmani mõisa pargi haljastuse rekonstrueerimisprojekt
46DP13 (13DP07) Tiigi tn 78/80 ja Kastani tn 43 krundi detailplaneering
47HK13 (13HK08) Hummuli mõisa pargi hoolduskava
48MT13 Varbuse mõispargi rekonstrueerimise teise etapi autorijärelevalve
49DP13 Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneering
50HI13 Mäetaguse mõisa pargi I osa dendroloogiline hinnang
51HI13 Mäetaguse pargi II osa puude raieks märkimise aruanne
52KP13 Tarvastu Lipuväljaku kujundusprojekt
53HI13 Raadi dendropargi puistu dendroloogiline hinnang
54MT13 Tartu Tähtvere tn 27 kuuride projekt
55KP13 Sinimäe kalmistu laiendamise maa-ala eelprojekt
56MT13 Soola tn 3 arhitektuurivõistluse korraldamine
57ÜP13 Tabivere valla üldplaneering
58ÜP13 Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering
59KP13 Aasla kinnistu kujunduse kontseptsioon
60MP13 Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava jalg- ja jalgrattateede (kergliiklusteede) teemaplaneering
61HI13 Keila pargi dendroloogiline inventeerimine
62DP13 Vallikääru kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneering
63MT13 Puude märkimine raieks Järve pargis
64MT13 (13MT09) Koeraspordiplatsi projekt
65DP13 Ees-Palsa kinnistu detailplaneering
66MT13 Küütri tn 8 ehituse muinsuskaitseline järelevalve
67MP13 Hiiu maakonnaplaneeringu lähtetingimuste koostamine
70MT13 A. Le Coqi esinduskaupluse eskiisvariantide koostamiseks

Üles


2012

01HI12 Adavere mõisapargi dendroloogiline inventeerimine
02KP12 Loodi pargi rekonstrueerimisprojekt
03DP12 Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e detailplaneering
04KP12 Kesk tn 14 ja Kesk tn 16 hoonete vahelise kahe trepi rekonstrueerimise projekt
05KP12 Tõrva EAMS dendropargi rekonstrueerimisprojekt
06ET12 Kalevi 47 DP muinsuskaitse eritingimused
07KP12 Tartu Kesklinna Lastekeskuse mänguväljaku eelprojekti koostamine
08KP12 Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt
09ET12 Antsla valla üldplaneeringu muinsuskatseline analüüs
10KP12 Tartu Karu pargi kujunduse eskiisprojekt
11DP12 Narva mnt 124 eskiis
12DP12 Herne 64 detailplaneering
15MT12 Sangaste metsapargi hooldustööde muinsuskaitse järelevalve
16DP12 Anne 46,48, 48A kruntide ja lähiala detailplaneering
17ET12 Krüüdneri pargi muinsuskaitse eritingimused
18DP12 Nõlvaku tn Prisma detailplaneeringu konsultatsioon
19KP12 Luunja mõisa pargi heakorrastuse põhiprojekt
20HK12 Sõmerpalu mõisa pargi hoolduskava
21HI12 Tartu Veski tn 6 dendroloogiline hinnang
22KP12 Õisu mõisapargi rekonstrueerimisprojekti tööjoonised
23HI12 Pärnu Kaubamajaka kaubanduskeskuse ümbruse puude dendroloogiline hinnang
24MT12 Hummuli pargi puude märkimine raieks
25DP12 Otepää lasteaia detailplaneering ja ehitusprojekt
26DP12 Rüütlipargi maaüksuse detailplaneering
27KP12 Tabivere Rattaaia BMX-raja eelprojekt
28KP12 Tartu Rosaariumi projekt
29MT12 Elva Arbi järve ümbruse ja Nooruse tn vahelise ala metsade hoolduskava alusuuringud ja dendroloogiline inventeerimine
30KP12 Lähte terviseradade projekt
31DP12 Kauksi rannaala detailplaneering
32HI12 Lagedi, Trummi mü puistu dendroloogiline hinnang
33MT12 Oru pargi maastikukaitseala kaitsekorralduskava ja puistute rekonstrueerimisplaan
34DP12 Kalda tee 1 ja lähiala detailplaneering
35HI12 Tallinna Tehnika tn hobukastaniallee dendroloogiline hinnang ja kaitsekorralduskava
36DP12 Kalevi 47, Kalevi tn 51 ja Päeva tn 23 / 25 kruntide detailplaneering
37DP12 Sinimäe kalmistu laiendamise maa-ala detailplaneering
38KP12 Unipiha mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
39HK12 Uue-Põltsamaa pargi hoolduskava
40HK12 Kördiööbiku pargi hoolduskava
41MT12 Kõnnu pargi puistu märkimine raieks, hooldustööde plaan
42DP12 Jõesadama maa-ala detailplaneeringu eskiis
43DP12 Tallinna mnt 15, Mooni tn 5, Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering
44MT12 Matsalu rahvuspargi ehituspärandi ja asustusstruktuuri inventuur
45DP12 Laulupeo pst 15 krundi detailplaneering
47KP12 Narva Kangelaste 11b mänguväljaku projekt
48KP12 Annikoru küla parkla projekteerimine
49DP12 Kabina karjääri ümberkujundamise detailplaneering
50DP12 Tartu valla lõunaosa detailplaneering III etapp
51DP12 Tootsitare kinnistu detailplaneering
52DP12 Tootsivälja, Tootsiaia ja Tootsiheki kinnistute detailplaneering
53DP12 Maardu motoraja detailplaneering (EI)
54MT12 Aakre metskond 53 puistu kõrguste mõõtmine ja juurdekasvu perspektiivsuse hinnang
55KP12 Tsura talu maastikukujunduse ideekavand
56KP12 Kolga-Jaanis Kiriku kinnistu detailplaneering ja kujundusprojekt
57KP12 Rakvere Lennuki tn 7a ja Lennuki tn 11 (osaliselt) mänguväljaku kujundusprojekt
58KP12 Rakvere Põhja tn 17 mänguväljaku kujundusprojekt
59HI12 Tallinn, Koidula tn 23 dendroloogiline hinnang ja maastikuanalüüs
60KP12 Tui pargi projekt
61TP12 Tartu kesklinna üldplaneeringu eriosade koostamine
62DP12 Tartu valla lõunaosa detailplaneering IV etapp
63MT12 Illuka mõisapargi ehitusjärelvalve
64KP12 Tartu idapoolse ringtee 2. ehitusala tee-ehitusprojekti maastikuarhitektuurse osa projekt
65HK12 Tallinn, Lillepi pargi hoolduskava
66MT12 Lahemaa arhitektuuripärandi hinnangu raamatutekstide koostamine
67KP12 Rõuge mõisapargi rekonstrueerimisprojekt ja hoolduskava
68MP12 Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" lähteülesande koostamine
69MP12 Hiiu maakonna merealale maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine
71KP12 Rabakase kinnistu haljastusprojekt
72KP12 Suure-Kõpu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
73ET12 Sänna mõisa esiväljakule maaküttetorustiku sobivuse hinnang ja muinsuskaitse eritingimused
74DP12 Miinisadama ja lähiala detailplaneering
75TP12 Varbla valla tuulikute teemaplaneering
76KP12 Mäetaguse Kultuurimaja ümbruse projekt

Üles


2011

01KP11 Türi Hariduse tn 3 purskkaevu projekt
02DP11 Kevini ja Luha kinnistute detailplaneering
03HI11 Luunja mõisa pargi dendroloogiline hindamine
04KP11 Tartu Peetri kiriku aia heakorrastuse eelprojekt
05KP11 Elistvere pargi karuaia laienduse ja söödahoidla põhiprojekt
06KP11 Krissu maaüksuse salvkaevu, kraavi süvenduse ja sildade projekt
07KP11 Tõrva gümnaasiumi pargi hoolduskava ja pargi rekonstrueerimisprojekt
08KP11 Pangodi puhkeala rekonstrueerimisprojekt
09KP11 Tammeluha matkaraja rekonstrueerimisprojekt
10MT11 Kino OÜ konsultatsioon (Eesti Rahva Muuseumi haljastus)
11HI11 Tartu Kalevi 11 dendroloogiline hinnang
12HI11 Tartu Vallikraavi 3, 5 dendroloogiline hinnang
13DP11 Nooruse tn 1a,1b ja 3 maa-ala detailplaneering
14MT11 Vooremaa koolituskeskuse koolitusel ettekanded
15KP11 Sindi kirikupargi rekonstrueerimise projekt
16KP11 Krootuse mõisa pargi restaureerimise projekt
16ET11 Krootuse mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused
17DP11 Haudamäe kinnistu detailplaneering
18HI11 Tallinn Rännaku pst 36, 38 puistu hinnang
19MT11 Tartu Võru 77 krundi asendiplaan
20HK11 Kärla pargi hoolduskava
21KP11 Kauksi rannapromenaadi projekt
22MT11 Mäetaguse hooldekodu autorijärelevalve
23KP11 Tallinna lillefestivali ideevõistlus
24KP11 Mäetaguse mõisa esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse põhiprojekt
25KP11 Sangaste metsapargi rekonstrueerimisprojekt
26DP11 Rapla põhjakeskuse detailplaneering
27MT11 Tartu Männimetsa tee 47 kaitsealuse liigi tuvastamine, eksperthinnang
28MT11 Pargiterminite seletussõnaraamatu koostamine
29HI11 Tallinn Taevakivi 15 dendroloogiline hinnang
30DP11 Jõgeva Aia 36a detailplaneering
31DP11 Puupilli tee 5, 7, 9, 11 kruntide ja selle lähiala detailplaneering
32DP11 Palsa tee 1 detailplaneering
33DP11 Aleksandri 51, 53 ja 55 kruntide ning lähiala detailplaneering
34DP11 Malle kinnistu detailplaneering
35DP11 A. H. Tammsaare pst 61 ja 70, Riia mnt 123 ja 127 ning Heina tn 6 kinnistute detailplaneering
36DP11 Saarma (metsajaani) dp Orava vallas
37KP11 Illuka mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
38MT11 Räpina mõisapargi järelvalve
39DP11 Tartu valla lõunaosa detailplaneering, II etapp
40KP11 Avanduse pargi rekonstrueerimisprojekt
41ÜP11 Tapa valla üldplaneeringu koostamine
43KP11 Palmse mõisapargi dendroloogiline hinnang ja kõrghaljastuse rekonstrueerimise projekt
44MT11 Kino OÜ konsultatsioon (Eesti Rahva Muuseumi haljastus)
45MP11 Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0
46DP11 Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneering
47DP11 Tapa kesklinna detailplaneering
48DP11 Järveküla 50 ja 50C kruntidega piirneva vaba maa-ala detailplaneeirng
49DP11 Narva mnt 112 ja Peetri tn 26B detailplaneering
50HK11 Kurna pargi hoolduskava
51DP11 Sõle 16/ Härjapea 27 detailplaneering
52DP11 Pumbajaamade maa-ala detailplaneering
53DP11 Päeva 19 ja 21 kruntide detailplaneering
54DP11 Savikoja, Suurearu ja Mäe detailplaneering
55MT11 Kuremaa mõisapargi autorijärelevalve
56KP11 Pilistvere rahvamaja ümbruse projekt
57MT11 Pagari mõisapargi autorijärelvalve
58DP11 Pähksaare detailplaneering
59HI11 Tallin Narva mnt 126d dendroloogiline hinnang
60HI11 Tallinn Veskimetsa puistu dendroloogiline hinnang
61KP11 Ahja mõisapargi heakorrastamise põhiprojekt
62MT11 Ekspertarvamus Ervita, Seidla, Väinjärve ja Karinu parkide looduskaitsealuse osade piiride muutmisettepanekutele
63DP11 J. Käisi tn 11B krundi detailplaneering
64HI111 Tõstamaa pargi küttetrassi koridori puude dendroloogiline hinnang
65ET11 Raatuse tn 63 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
66DP11 Ringtee 8 krundi detailplaneering
67MT11 Meremäe kaasiku ja Vastse-Roosa põlispuude grupi eskperthinnang
69KP11 Villa Seehofi haljastusprojekt
70MT11 Liiva-Varbuse maanteelõigu kaitse alla jätmise põhjendatuse ekspertiis
71KP11 Vaivara külaplatsi projekt
72DP11 Valkla küla Lammiku kinnistu detailplaneering
74DP11 Veskinurme maaüksuse detailplaneering
75DP11 Väike-Juusa kinnistu detailplaneering
76DP11 Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a ja lähiümbruse detailplaneering
77MT11 Alatskivi maastikukaitseala kaitsekorralduskava maastikuanalüüs
78MT11 Puurmani mõisa pargi projekti järelevalve
79KP11 Tartu Seikluspargi projekt
80DP11 Liisu, Sirli, Andre, Näki tee, Allikavärava ning Simmu kinnistute ja lähiala detailplaneering
82ÜP11 Põltsamaa valla üldplaneering
83KP11 Anne 55 mänguväljaku projekt
84HK11 Sõmerpalu mõisapargi hoolduskava
86ET11 Tähtvere 56, 62 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

Üles


2010

01HI10 Pärnu Nikolai tn 26 ja Pühavaimu tn 19 dendroloogiline hinnang
02ET10 Sänna mõisapargi muinsuskaitse eritigimused
03KP10 Elva Kesk tänava projekt
04KP10 Järve mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
05MT10 Tallinna lillefestivali ideevõistlus
06MT10 Koolitusteenus "Hooldustööd kaitsealustes parkides"
07HI10 Tallinn Plangu tn 4 krundi puittaimestiku ja
haljastuse inventeerimine
08KP10 Räpina mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
08ET10 Räpina mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused
09KP10 Saverna laste- ja noortepargi projekt
11KP10 Kambja kalmistu esise platsi projekteerimine
12KP10 Mulgi külastuskeskuse (Sooglemäe talu) ümbruse haljastusprojekt
13DP10 Marga kinnistu detailplaneering
14KP10 Pärnu Nikolai tn 26 ja Pühavaimu tn 19 haljastusprojekt
15KP10 Tumala mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt
16KP10 Vana-Piigaste mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
17KP10 Võru seminari väljaku eelprojekt
18KP10 Kammeri kooli ümbruse haljastusprojekt
19ET10 Supilinna teemaplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
21KP10 Krissu kinnistu eskiisprojekt, Pangodi
22KP10 Tartu Lossi 36 haljastusprojekt
23MT10 Haanja looduspargi maastikuhoolduskava
24MT10 Viljandi Arkaadia aia ideelahendus
25KP10 Tartu Vahtra kinnistu eskiisprojekt
26HI10 Eesti Kirjandusmuuseumi kinnistu dendroloogiline hinnang
27KP10 Vandjala külaplatsi projekt
28DP10 L. Puusepa 3 krundi detailplaneering, Tartu
29HI10 Unipiha mõisapargi dendrohinnang
30ET10 Kõpu mõisapargi muinsuskaitse eritingimused ja pargi restaureerimiskontseptsioon
31DP10 Kungla 62 detailplaneering, Tartu
32DP10 Ropka tee 26, 28 detailplaneering, Tartu
33KP10 Saku mõisapargi põhiprojekti tööjoonised
34MT10 Lahemaa külade analüüs ja inventeerimine
35MT10 Konsultatsioon, muinsuskaitesealune Kuremaa mõisa laut
36MT10 Maandumäe kinnistu hoonestamise eksperthinnang
37MT10 Türi haljastu hindamine
38HI10 Palmse mõisa pargi alleede dendroloogine hinnang
38KP10 Palmse mõisa pargi alleede rekonstrueerimisprojekt
39DP10 Tähtvere 18C detailplaneering, Tartu
41HI10 Kurtna allee dendroloogiline hinnang
42KP10 Rõngu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
43KP10 Laeva lasteaia õueala kujundusprojekt
44DP10 Mäealuse tn 5 ja 7 detailplaneering
45KP10 Uduvere kalmistu ja kabelihoone rekonstrueerimisprojekt
46DP10 Maarjatähe 14 detailplaneering
47KP10 E263 põhimaantee maastikuanalüüsi konsultatsioon
48MT10 Elistvere pargi II etapi ehitustööde autori- ja muinsuskaitse järelevalve
49HI10 Lustivere pargi dendroloogiline inventeerimine
50HI10 Puurmani mõisapargi hoolduskava
51HI10 Tõrva Sõpruse pargi, Valga Säde pargi ja Koosrküla põlispuude grupi looduskaitseväärtuse eksperthinnang
52DP10 Vardissaare I detailplaneering
53ET10 Valgas asuva Tartu mnt 36 kalmistule ehitatava kabeli muinsuskaitse eritingimused
54HI10 Kukulinna pargi puistu puude raieks märkimine
55DP10 Tähe 99 krundi detailplaneering
56MT10 Mäetaguse mõisa esiväljaku rekonstrueerimislahenduse konsultatsioon

Üles


2009

01KP09 Lüganuse (Püssi) mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
02HI09 Rakvere üldplaneeringu linna rohealade alusuuring, ettepanekud rohestruktuuri planeerimiseks
03DP09 Luha, Olevi, Koreli tänavate ja Olevi tn 29 kinnistu vahelise korterelamute kvartali eskiis
04HI09 Eesti Maanteemuuseumi raiutud puude seisundi ekspertiis kändude põhjal
05DP09 Lossi 11, 15 ja 15A krundi detailplaneering, Tartu
06DP09 Paide 1 krundi 3D vaated
07MT09 Elistvere pargi infotahvli skeem (I)
08KP09 Saka müisa pargi keldri ja blindaaži eskiisprojekt
09HI09 Tallinn Lauka tn dendroloogiline hinnang
10HI09 Tallinn Veskimetsa 2 dendroloogiline hinnang
11DP09 Räpina linna Vabaduse tn 33 krundi detailplaneering
12KP09 Võru Katariina allee rekonstrueerimisprojekt
13DP09 Laikasküla maaüksuse detailplaneering
14DP09 Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneering
15MT09 Tamula rannaala järelvalve
16ET09 Puurmani mõisapargi muinsuskaitse eritingimused
17KP09 Pargi põik 8 krundi piirdeaia projekt
18HI09 Mõisatalli ja Lingukivi maaüksuste maastikuarhitektuurne hindamine
19HI09 Tallinn Paldiski mnt 241 b, c ja f kruntide denroloogiline hinnang
20MT09 Elistvere pargi infotahvli skeem (II)
21HI09 Tallinn Paldiski mnt 241 puistu hinnangu
22MT09 Otepää looduspargi maastikuline tsoneering
23MT09 Kuremaa mõisa pargi järelvalve
24HI09 Tallinn Päikese pst 8 puistu hinnang
25KP09 Elva Kesk tänava ja Arbi järve ümbruse arhitektuurne eskiisprojekt
26MT09 Väinjärve pargi looduskaitselise väärtuse ekspertarvamus
27HI09 Rõngu Lossimäe pargi puistu dendroloogiline hinnang
29HI09 Vabaduse 50 Narva-Jõesuu dendroloogiline hinnang
30ÜP09 Kõlleste valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering
31KP09 Rõngu kooli staadioni rekonstrueerimise põhiprojekt
32KP09 Kiidjärve pargi rekonstrueerimisprojekt
33KP09 Õru puhkeala projekt
34HI09 Postitee puistu ja miljööväärtuste hinnang
35MT09 Põltsamaa kalmistu puistu märkimine raieks
36KP09 Nõo kirikuaja rekonstrueerimisprojekt
37DP09 Preesi tn. 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneering
38MT09 Elistvere pargi I etapi ehitustööde autori- ja muinsuskaitse järelevalve
39MT09 Pagari pargi puude märgistamine ja autorijärelvalve
40KP09 Kõpu Spordihoone ja koolkodu ümbruse haljastuprojekt
43KP09 Tartu Maratoni mälestusmärgi ideevõistlus
44HI09 Kukruse pargis puude märkimine raieks
45DP09 Männimäe tee detailplaneeirng
46HI09 Jõgeva- ja Tartumaa kaitsealuste parkide ja puude gruppide looduskaitseväärtuste hinnang
47DP09 Õssu küla Piibelehe 14 kinnistu detailplaneering
48KP09 Mäetaguse hooldekodu ümbruse haljastusprojekt
49HI09 Rapla kalmistu hauatähiste inventeerimine ja dendroloogiline hinnang

Üles


2008

 
01DP08 Pae 8 krundi eskiis
02DP08 Maie ja Tiiveere detailplaneering
03ET08 Rakvere rahvapargi muinsuskaitse ertingimused
04DP08 Sadama tn 26 ja 28 kinnistute detailplaneering
05DP08 Kivi 67A krundi ja lähiala detailplaneering
06KP08 Saka mõisapargi heakorrastusprojekt
07HI08 Tõrva mittelooduskaitsealuste haljasalade hindamine ja maasikuanalüüs
08DP08 Kõrvekülas asuva Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneering
09DP08 Villa maaüksuse detailplaneering
10KP08 Luke mõisapargi regulaarosa peatee projekt
11ET08 Kukruse allee muinsuskaitse eritingimused
12KP08 Kukruse mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
13KP08 Are mõisa pargi hoolduskava
14KP08 Pühajärve pargi ja selle lähiümbruse hooldustööde kava
15KP08 Leevi talupargi projekt
16KP08 Selteret istikuäri ümbruse haljastusprojekt
17DP08 Kõrtsi maaüksuse detailplaneering
18DP08 Timuti ja Pärna kinnistu detailplaneering
19DP08 Härmaniidu kinnistu detailplaneering
20ET08 Tartu Lai 30, 32 muinsuskaitse eritingimused
21KP08 Tartu Pargi põik 8 vertikaalplaneerimine
22DP08 Tartu Kesk kaar 37, 37a j a37b krundi detailplaneering
23KP08 Antsla linnaväljaku kujundamise konsultatsioon
24KP08 Rosma kalmistu laienduse projekt
25HI08 Tallinn Männiku tee 91 dendroloogiline hinnang
26ET08 Hiiu-Suuremõisa maakütte projekti eksperthinnang
28ET08 Tammsaare muuseumi muinsuskaitse eritingimused
29KP08 Aruküla mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
30KP08 Sürgavere mõisapargi projekt
31KP08 TÜ Kääriku spordibaasi haljastusprojekt
32KP08 Hummuli mõisapargi heakorrastusprojekt
33KP08 Õisu mõisapargi eelprojekt
33ET08 Õisu mõisapargi muinsuskaitse eritingimused
34DP08 Tamme-Mäe kinnistu detailplaneering
37KP08 Mäetaguse pargi aida ümbruse haljastuse konsultatsioon ja istutusskeem
38KP08 Haljala kalmistu urnimatuseplatsi projekt
39HI07 Tõrva Sõpruse pargi, Tõrva dendropargi ja Tõrva Gümnaasiumi pargi puistute dendroloogiline hinnang
40HI08 Toila Saksa sõdurite kalmistu puistu dendroloogiline hinnang
41KP08 Räpina mõisapargi võreseina projekt
42KO08 Hellenurme kergliiklustee rajamise konsultatsioon
43DP08 Tartu, Nurme tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneering
44KP08 Luke mõisapargi lounapoolse osa teede projekt
45KP08 Vidrike külalistemaja ümbruse kujundusprojekt
46DP08 Vanemuise tn 6 krundi detailplaneering, Tartu
47KP08 Virroste maaüksuse maastikukujunduse eskiis
48KP08 Miilimäe maaüksuse maastikukujunduse eskiis
49KP08 Maanteesildade (4 silda) aluste väikeloomade turvaradade projekt
50HI08 Pärnus Vallikääru pargi dendroloogiline hinnang
51KP08 Vaibla puhkeala projekt
52KP08 Saku mõisapargi põhiprojekt
53KP08 Harjumäe matka- ja looduskleskuse eskiis
54KP08 Elistvere mõisa pargi projekt
54ET08 Elistvere mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused
55KP08 Muinsuskaitsealuste parkide hoolduse infovoldiku teksti koostamine
56KP08 Lõhevere pargi puistu hinnang
57KP08 Tila küla puhkeala haljastusprojekt
58KP08 Tila küla spordiväljaku haljastusprojekt

Üles


2007

01DP07 Maimetsa kinnistu detailplaneering
02DP07 Kiivle Ennu kinnistu osa detailplaneering
03DP07 Kase kinnistu detailplaneeirng
04KP07 Elva raudteejaama ümbruse haljastusprojekt
05DP07 Võru 79 krundi detailplaneering, Tartu
06DP07 Põltsamaa maaüksuse detailplaneering
07DP07 Savi tn 29, Lina tn 22 ja Lina tn 22A detailplaneering, Tartu
08DP07 Fr.R.kreutzwaldi 64 krundi detailplaneeirng, Tartu
09DP07 Pühavaimu-Lõuna-Nikolai-Kuninga tn vahelise kvartali detailplaneering
10DP07 Eha tn, Suvituse tn ja Mere pst vahelise maa-ala detailplaneering
11DP07 Pikanõmme tn ja Oja tn vahelise kvartali detailplaneering
12DP07 Pärnu Ratsaspordikeskuse detailplaneering
13DP07 Kalevi pst pikenduse ning Merimetsa tn ja Saare tn vahelise ala detailplaneering
14DP07 Sääse, Supeluse, Suvituse ja Mere pst vahelise ala detailplaneering
15DP07 Ringi tänava, Laia tänava, Politseimaja ja Pika tänava vahelise maa-ala detailplaneering
16KP07 Narva Puškini tn 8 heakorrastuse põhiprojekt
17HI07 Narva Pimeaia dendroloogiline hinnang
18HI07 Narva Garnisoni kalmistu dendroloogiline hinnang
19DP07 Linsi maaüksuse detailplaneering
20DP07 Sambla kinnistu detailplaneering
21DP07 Rägavere tee 46 kinnistu detailplaneering, Rakvere
22KP07 Pikasilla I puhkeala kujundusprojekt
23DP07 Vahetare kinnistu detailplaneering
24KP07 Vahetare kinnistu kolmemõõtmeline joonis
25KP07 Tapa linna kiriku ja kultuurikoja parkide rekonstruerimise projekt
26HI07 Tartu Lina tn 4,6,8,11 dendroloogiline hinnang
27DP07 Kivi 40 / Pikk 17 krundi detailplaneering
28DP07 Tähtvere 28 krundi ja lähiala detailplaneering
29DP07 Risti 11 krundi detailplaneering
30DP07 Kartuli 12 krundi detailplaneering
31DP07 Õie 6 krundi detailplaneering
32ET07 Hellenurme küla kergliiklustee muinsuskaitse eritingimused
33DP07 Juusa-Peetri kinnistu detailplaneering
34ET07 J. Liivi 4 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, Tartu
35DP07 Raja ja Heina tn 16 kinnistu ning lähiala detailplaneering
36DP07 Vendi ja Vahi tankla maaüksuse ning lähiala detailplaneering
37KP07 Võru Koreli oja ümbruse haljastusprojekt
38ET07 Kuremaa mõisa lauda muinsuskaitse eritingimused
39MT07 Elistvere loomapargi tsoneering
40ET07 Hummuli mõisa muinsuskaitse eritingimused
41ET07 Peetri 33 muinsuskaitse eritingimused
42HI07 Tartu Tähtvere 28 krundi dendroloogiline hinnang
43DP07 Kalevi 10 detailplaneering
44KP07 Pagari mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
45HI07 Kukruse allee dendroloogiline hinnang
46HI07 Tallinna Astangu VI ehituspiirkonna klindialuse ala hinnang
47HI07 Tilleoru maanteeäärse puistu dendroloogiline hinnang
48KP07 Maanteemuuseumi sisehoovi konteinerhaljastuse projekt
49KP07 Märja elurajooni mänguväljaku projekt
50KP07 Võru rannapromenaadi projekt
51KP07 Juhani Puukooli Jüri filiaali maa-ala haljastusprojekti eskiis
52KP07 Tartu Tüürimehe 10 eraaia projekt
53DP07 J. Kuperjanovi 8 detailplaneering, Tartu
54HI07 Tartu Tähtvere 28 krundi dendroloogiline hinnang
55HI07 Tartu Ringtee 81 ja Aardla 111 kruntide dendroloogiline hinnang
56KP07 Paide Peetri pargi heakorrastusprojekt
57DP07 Marja 15 ja Marja 19 kruntide detailplaneering, Tartu
58KP07 Siimusti kalmistu urnimatuse plats
59DP07 Riia 171 ja lähiala detailplaneering, Tartu
60KP07 Sininõmme uuselamurajooni haljastusprojekt
61KP07 Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste elamupiirkonna haljastusprojekt
62KP07 Siimusti kalmistu urnimatuse platsi projekt
63DP07 Jaama 31 kinnistu detailplaneering, Tartu
64KP07 Tamula rannapromenaadi põhiprojekt
65ET07 Tallinna Liiva kalmistu muinsuskaitse eritingimused
66ET07 Marja 15 ja Marja 19 kruntide detailplaneeringu eritingimused
67HI07 Härgla mõisapargi dendroloogiline inventeerimine
68ET07 Saku mõisapargi eritingimused
68KP07 Saku mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
69HI07 Tallinna Laululava ümbruse dendroloogiline inventeerimine
70KP07 Tartu Riia mnt- Raudtee tn müratõkkeseina ümbruse haljastusprojekt
71HI07 Riidaja pargis raiutavate puude mahamärkimine
72DP07 Tamme 35 krundi detailplaneering, Tartu
73DP07 Willemi maaüksuse detailplaneeringu eskiis
74DP07 Veski 53, 55 detailplaneering, Tartu
75HI07 Konsulatatsioon Kohtla-Järve pargi raiete ja kujunduse osas
76DP07 Idla maaüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneering
77DP07 Kase 1A krundi detailplaneering
78DP07 Kauba tn 10 ja Kauba tn 12 kinnistute detailplaneeringu eskiis
79HI07 Pärnu Ranna pst 7 dendroloogiline hinnang
80ET07 Eha tn, Suvituse tn ja Mere pst vahelise maa-ala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
81DP07 Ristikilu 1 detailplaneeringu eskiis
82DP07 Lai tn 11 krundi detailplaneering
83DP07 Ojamaa, Ojaääre ja Ranniku maaüksuse ja lähiala detailplaneering
84HI07 Tallinn Pallasti 21, 23 dendroloogiline hinnang
85ET07 Kukruse allee muinsuskaitse eritingimused

Üles


2006

01DP06 Tähe 106B krundi detailplaneering, Tartu
02DP06 Jakobi 34, 36 ja Jakobi 38 kruntide detailplaneering, Tartu
03KP06 Tartumaa Ökomuuseumi Keskuse haljastus- ja õueala projekt
04HI06 Jõeoti tänava kinnistute dendroloogiline hinnang
05DP06 Pulli maaüksuse detailplaneering
06DP06 Valga mnt 3A krundi detailplaneering
07DP06 Aura ja Volmeri kinnistute detailplaneering
08DP06 Kitse-Põllu kinnistu detailplaneering
09DP06 Krundi Riia tn 18 detailplaneering
10DP06 Pärnu tn 60 krundi detailplaneering
11DP06 Suur tn 42 krundi detailplaneering
12DP06 Ihaste põik 2 krundi ja lähiala detailplaneering
13KP06 Vaivara uue kalmistu II osa rekonstrueerimise projekt
13ET06 Vaivara uue kalmistu muinsuskaitse eritingimused
14KP06 Sininõmme kalmistu rekontrueerimise projekt
15DP06 Väikesapi kinnistu detailplaneering
16DP06 Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering
17DP06 Puhkeranna maaüksuse detailplaneering
18DP06 Daumani tn 2 maa-ala detailplaneering
19KP06 Tartu Sõbra tänava mänguväljaku tööprojekt
20KP06 Siimusti kalmistu urnimatuse platsi kujundusprojekt
21KP06 Kalevipoja teemapargi asendiplaan
22KP06 Tartu Kulli 4 haljastusprojekt
23KP06 Tartu Kassitoomele Gaudeamuse mälestuskivi paigaldamise projekt
24DP06 Tähe 1, Võru 2 ja 4/6 kruntide detailplaneeringu eskiisjoonis, Tartu
25KP06 Tamula järve matkaraja eelprojekt
26DP06 Lai 24 detailplaneering, Tartu
27DP06 Suurearu I maatüki detailplaneering
28ET06 Tallinna Siselinna kalmistu muinsuskaitse eritingimused
29ET06 Tallinna Pärnamäe kalmistu muinsuskaitse eritingimused
30MT06 Looduskaitsealuste parkide olemuse ja regenereerimise põhimõtete metoodika rakendamine piltootaladel
31MT06 Jõgevamaa kaitsealuste parkide ja puude gruppide looduskaitseväärtuste hindamine
32DP06 Lõõtspilli 2, Vilepilli 2, 6 detailplaneering
33DP06 Herne 45/47 krundi detailplaneering
34DP06 Joala-Kreenholmi tänavate ristmiku ja selle lähiala detailplaneering
35DP06 Kesa tn 11 krundi detailplaneering
36DP06 Savikoja kinnistu detailplaneering
37DP06 Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneering
38KP06 Peetri kinnistu kujundusprojekt
39KP06 Rakvere Pargi põik 8 kujundusprojekt
40KP06 Sillamäe Kultuurikeskuse ümbruse heakorrastusprojekt
41DP06 Ämari lennuvälja detailplaneering
42KP06 Riidaja mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (I etapp)
43DP06 Tartu Võru 55, Võru 55f ja Kastani 183c detailplaneering
44KP06 Narva Rugodivi kultuurimaja esise platsi rekonstrueerimise projekt
45KP06 Gauruse Fotokaubanduse AS kontor-lao kujundusprojekt
46KP06 Võru Katariina allee põhiprojekt ja Seminari väljaku 2 rinevat ideelahendust
47DP06 Tähtvere 19 krundi detailplaneering, Tartu
48DP06 Marja 12 krundi detailplaneering, Tartu
49DP06 Olerexi tankla eskiis Puhu ristis
50DP06 Paju 13 krundi detailplaneering, Tartu
51DP06 Kangelaste 37 detailplaneering, Narva
52HI06 Narvas Haigla tn 1,3,5,7,9 dendroloogiline hinnang
53DP06 Detailplaneering Tõrvandi alevikus jätkuvalt riigiomandis oleval maal
54DP06 Õssu maaüksuse detailplaneering
55DP06 Aali kinnistu detailplaneering
56DP06 Väljaotsa maaüksuse detailplaneering
57DP06 Müürsepa kinnistu detailplaneering
58DP06 Kõrtsi maaüksuse detailplaneering
59HI06 Jõhvi linna kõrghaljastuse inventariseerimine
60DP06 Vitamiini 2A ja 4 kruntide detailplaneering
61HI06 Narva Võidu pargi detailplaneeringu alal dendroloogiline hinnang
62KP06 Kuremaa mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
63HI06 Laiuse kirikupargi pärnade eksperthinnang
64KP06 Aura ja Volmeri kinnistute vertikaalplaneerimise skeem
65KP06 Viljandi jalakäijate tänava "Arkaadia" põhiprojekt
66MT06 Sillamäe Linnapargi peatrepi jooniste reprodutseerimine
67KP06 Tootsmani dendropargi haljastusprojekt
68HI06 Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu planeeritava maa-ala puittaimestiku dendroloogiline hinnang
69DP06 Bodicea kinnistu detailplaneering
70KP06 Tartu Vahi 62 krundi ja selle lähiala haljastusprojekt
71ET06 Tartu Kaubahoovi platsi muinsuskaitse eritingimused
72KP06 Lõõtspilli tn 2, Vilepilli tn 2 ja 6 kinnistute ja juurdepääsu maa-ala detailplaneering
73MH06 Haanja looduspargi maastike tsoneering
74DP06 Pajula maaüksuse detailplaneering
75DP06 Jõe tn 13 kinnistu detailplaneering, Tartu
76DP06 "Riigimaa 38" maaüksuse detailplaneering
77DP06 Oja maaüksuse detailplaneering
78HI06 Tallinna Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide puittaimestiku dendroloogiline hinnang
79ET06 Hellenurme mõisapargi muinsuskaitse eritingimused
80KP06 Ülenurme mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
81DP06 Saekoja 24, 24A ja 26 kruntide detailplaneering, Tartu
82DP06 Matto maaüksuse ja lähiala detailplaneering
83DP06 Variku 6A krundi detailplaneering, Tartu
84KP06 Eesti Maanteemuuseumi haljastusprojekt
85DP06 Liivi tn 4 krundi detailplaneering, tartu
86DP06 Suure, Kesk, Pargi ja Lao tänavate vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering
87ET06 Kuremaa mõisa hoonete (tuuleveski, valitsejamaja, ait, tõllakuur, ait-kelder) muinsuskaitse eritingimused

Üles


2005

01KP05 Sillamäe Mere pst heakorrastusprojekt
02HI05 Joala tn 8b dendroloogiline hindamine, Narva
03DP05 Lepalinnu 1 ja 2 kruntide ning lähiala detailplaneering
04KP05 Kukruse allee ja sellega seotud puistuosa 3. eraldise rekonstrueerimisettepanekud
05DP05 Aardla 84 detailplaneering, Tartu linn
06KP05 Soolikaoja puhkeraja esimese osa kujundusprojekt, Rakvere
07DP05 Sossi kinnistu detailplaneering, Tähtvere vald
08DP05 Metsa 26 ja Riia mnt 169A detailplaneering, Pärnu linn
09KP05 Kildu põhikooli ümbruse haljastusprojekti eelprojekt
10DP05 Kangelaste 37a, 37b, 39a, 39b maa-ala detailplaneering, Narva linn
11KK05 Andsu järvede maastikukaitseala kaitsekorralduskava
12KP05 Lai 28 haljastusprojekt
13KP05 Vaivara uue kalmistu osade rekonstrueerimise põhiprojekt
14KP05 Elamu piirdeaia projekt Veski 11, Tartu
15KP05 Elamu piirdeaia projekt Vallikraavi 20, Tartu
16DP05 Tiigi 61B ja 61C detailplaneering, Tartu linn
17KP05 Äksi küla keskosa haljasalade kujundusprojektid
18ET05 Toomemäe muinsuskaitse eritingimused
19KP05 Kääpa puhkeala kujundusprojekt
20KP05 Bergi hauaplatsi kujundusprojekt
21KP05 Mäe 27b krundi kujundusprojekt, Rakvere
22KP05 Narva Rugodivi pargi rekonstrueerimise põhiprojekt
23DP05 Ehituse maaüksuse detailplaneering, Tartu vald
24KP05 Krissu ja ja Sanny maaüksuse haljastusprojekt
25HI05 Kandle 22 puistu dendroloogiline hindamine, Tallinn
26DP05 J. Kuperjanovi 5A krundi detailplaneering, Tartu linn
27DP05 Tähe tn 5 maa-ala detailplaneering, Narva linn
28ÜP05 Kallaste linna üldplaneering
29HI05 Kadaka tee 141 dendroloogiline hindamine, Tallinn
30KP05 Tennisevälja 1 krundi ja lähiümbruse kujundusprojekt
31ET05 Vasta mõisapargi muinsuskaitse eritingimused
32DP05 Jaama 64 krundi detailplaneering, Tartu linn
33DP05 Sõbra 54 krundi detailplaneering, Tartu linn
34DP05 Mõraoja 22 maaüksuse detailplaneering, Haaslava vald
35HI05 Kadaka tee 145, 145a dendroloogiline hindamine, Tallinn
36KP05 Juhani puukooli kujundusprojekt
37HI05 Tallinna linnaosade poolt hooldatavad haljastud. Eksperthinnang
38DP05 Kalevi 32 krundi detailplaneering, Tartu linn
39DP05 Teguri 43 jm kruntide detailplaneering, Tartu linn
40KP05 Aleksandri 47 kujundusprojekt, Tartu
41DP05 Vanemuise 45 krundi detailplaneering, Tartu linn
42KP05 Nõo Veskijärve puhkepiirkonna haljastusprojekt
43DP05 Roobu II maaüksuse detailplaneering, Maardu linn
44DP05 Ringtee tn 81 ja Aardla 107 krundi detailplaneeringu eskiis
45KP05 Korteriühistute Uus13b, 13c, Pikk 52, Pärna 2, 3 ja 6 õuealade ja juurdepääsude rekonstrueerimise eelprojekt
46DP05 Mäku ja Tamme kinnistu detailplaneering, Ülenurme vald
47ET05 Tõstamaa mõisapargi muinsuskaitse eritingimused
47KP05 Tõstamaa pargi rekonstrueerimisprojekt
48DP05 Meloni 27 ja Oa 40 krundi makett, Tartu linn
49KP05 Vaivara uue kalmistu osade rekonstrueerimise projekt
50KP05 Sininõmme kalmistu rekonstrueerimise projekt
51KP05 Väätsa pargi rekonstrueerimise projekt
52DP05 Jaki kinnistu detailplaneering, Rae vald
53DP05 Urba kinnistu detailplaneering, Rae vald
54KP05 Toosikõnnu turismitalu kujundusprojekt
55DP05 Siku maaüksuse detailplaneering, Rõngu vald
56DP05 Meloni 27 detailplaneering, Tartu linn
57ÜP05 Pirita jõeoru teemaplaneering
58HK05 Kanepi-Erasvere väärtusliku maastiku hoolduskava
59HI05 Pärnu rannapargi dendroloogiline hindamine, Pärnu linn
60DP05 Kreutzwaldi 66 krundi detailplaneering, Tartu linn
61DP05 Päido kinnistu detailplaneering, Tähtvere vald
62DP05 Oa 40 krundi detailplaneering
63DP05 Anne Soojuse elektri- ja soojusjaama detailplaneering, Luunja vald
64KP05 Puurmani mõisa pargi rekonstrueerimise projekt
65DP05 Ringtee tn 81 ja Aardla 111 krundi detailplaneering
66DP05 Kivi tänava detailplaneering, Toila alevik
67DP05 Tiigi tänava detailplaneering, Voka alevik
68DP05 Märja kinnistu detailplaneering, Ülenurme vald
69DP05 Arteesia kinnistu detailplaneering, Haaslava vald
70DP05 Puškini 42 maa-ala detailplaneering, Narva linn
71DP05 Turu 41ja 41A krundi ning lähiala detailplaneering, Tartu linn
72DP05 Tõrvandi-Roiu-Uniküla kõrvalmaanteega nr 22140, Kasela kinnistu ja Soinaste elamurajooniga piirneval riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering, Ülenurme vald
73DP05 Võidu pargi maa-ala detailplaneering (II etapp)

Üles


2004

01DP04 Aasavälja kinnistu detailplaneering
02DP04 Otsa kinnistu detailplaneering
03MH04 Riguldi ranna maastikuhoolduskava
04HI04 Tartu valla maastikuarhitektuurne ülevaade ja analüüs
05DP04 Nõlvaku tn 3 kinnistu detailplaneering, Elva
06ÜP04 Pangodi maastikukaitseala osaüldplaneering
07DP04 Uus-Veeriku detailplaneering, Luunja vald
08TP04 Pärnu linna rohealade teemaplaneering
09DP04 Männi , Kalju ja Vaarika maaüsuste detailplaneering, Ülenurme vald
10DP04 Teguri 30, 30a, 30b kruntide detailplaneering, Tartu
11KP04 Reinu Toidukaubad tootmishoone ümbruse heakorrastusprojekt
12KP04 Anne Tirsi kaubanduskeskuse lastemänguväljaku kujundusprojekt
13DP04 Baeri 4 detailplaneering, Tartu
14DP04 Raja 31 a detailplaneering, Tartu
15DP04 Soosaare kinnistu detailplaneering, Tähtvere vald
16KP04 Tartu Sõjaväekalmistu avalikuks kalmistuks ümberkujundamise põhiprojekt
17KP04 Mäksa mõisapargi rekonstrueerimisprojekt
18DP04 Tähe 106 c detailplaneering, Tartu
19DP04 Koeru keskasula haljastusprojekt
20DP04 Rebase 25 ja 27 kruntide ning lähiala dp, Tartu
21DP04 Kalevi 11 detailplaneering, Tartu
22HK04 Luke mõisapargi teedevõrgu arheoloogiline uuring
23KP04 Kõrveküla haljasalade kujunduse ideekavand
24KP04 Lepiku ja Herne tn vahelise tänava põhiprojekt
25KP04 Kvissentali spordiplatsi projekt
26DP04 Vallikraavi 3/5a detailplaneering
27KP04 Rahvaste monumendi ümbruse rekonstrueerimisprojekt
28DP04 Välja mü detailplaneering, Luunja vald
29DP04 Puiestee 17A detailplaneering, Tartu
30KP04 Kassitoome jalgteede rek projekt
31DP04 Kulli mü detailplaneering
32NÕ04 Põlvamaa väärtuslike maastike teksti koostamine
33DP04 Haagemetsa kinnistu detailplaneering
34DP04 Kaia, Maia mü-te detailplaneering
35HI04 Vana-Põltsamaa lossiansamblit ümbritseva dendroloogiline hindamine
36DP04 Võru 77, 79 kruntide ja lähiala detailplaneering
37DP04 Merekalda III ja Lahe II kinnistute detailplaneering
38DP04 Kiviranna kinnistu detailplaneering
39DP04 Kroonuaia 32 krundi detailplaneering
40KP04 Kaarma dolomiidikarjääri rekultiveerimisprojekt
41KP04 Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute ühise haljasala kujunduse eskiisprojekt
42DP04 Kevade 4 detailplaneering, Tõrva
43HI04 Narvas, Kose tn 4, 4A, 6, 8 puistu dendroloogiline hindamine
44DP04 Kvissentali 17,19,21 detailplaneering, Tartu
45DP04 Tennisevälja 1 detailplaneering Otepää vald
46DP04 Liivaluite tööprojekt, Tõstamaa
47DP04 Riia 22 krundi detailplaneeringu eskiis
48MT04 Rõngu kooli staadioni rekonstrueerimise ehitusmahtude orienteeruv arvutus
49DP04 Palsa kinnistu detailplaneering, Tähtvere vald
50DP04 Ravila Tööstuspargi detailplaneering
51DP04 Rosma kalmistu detailplaneering
52DP04 Kollu kinnistu detailplaneering, Luunja vald
53HI04 Sillamäe merepargi puistu dendroloogiline hindamine
54KP04 Mäetaguse hotelli haljastusprojekt ja pargi rekonstrueerimine
55DP04 Riia 193 A krundi ja lähiala detailplaneering
56DP04 Nõlvaku tn 3 kinnistu detailplaneering, Elva
57KP04 J. Liivi 4 krundi haljastuse rekonstrueerimisprojekt
58HK04 Postitee hooldusplaan ja jalgrattatee eelprojekt
59DP04 Uus 41 krundi detailplaneering

Üles