Maastikuarhitektuuribüroo Artes Terrae asutati 2003. a eesmärgiga pakkuda terviklikult kõiki maastiku planeerimise ja projekteerimisega seotud teenuseid. Oma praktikas oleme kokku puutunud praktiliselt kõikvõimalike töödega maastikuarhitektuuri valdkonnas ning meie spetsialistidel on rikkalik kogemus nii planeerimise, projekteerimise kui erinevate vajalike lähteuuringute alal. Artes Terrae põhitegevuse moodustavad tänasel päeval ruumiline planeerimine, arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne projekteerimine, eriosade projekteerimine ning vajalike maastikuarhitektuursete alusuuringute tegemine. Tänu koostööle erinevate teadus- ja uurimisasutustega ning eraettevõtetega saame pakkuda lisaks mitmesuguseid planeerimise ja projekteerimisega seotud lisateenuseid alustades geodeetilistest mõõdistustest lõpetades kaitsealuste liikide uuringutega.

Oma töödes oleme püüdnud luua tasakaalustatud lahendusi arvestades võimaluste ja kitsendustega, mis tulenevad ajaloost, ruumist ning loodusest ja lähtudes eelkõige inimesest ning tema vajadustest. Kogu maailmas toimunu ja toimuvaga kursis püsimiseks on meie spetsialistid külastanud erialaseid kohti kõigis asustatud maailmajagudes ning esinenud ruumikujunduse konverentsidel.

Artes Terrae maastikuarhitektide viimase kümne aasta tegevust meenutavad mitmed avalikku ruumi kujundanud planeeringud -- detailplaneeringud kesklinnades Tartus, Pärnus, Haapsalus, Tapal jm, Hiiu maakonna mereala planeering, Tallinn-Tartu maantee teemaplaneering, Tallinna Miinisadama detailplaneering, Ämari lennuvälja detailplaneering. Näidetena suurema avaliku kaaluga projektidest võib nimetada Tamula rannapromenaadi ja rekonstrueeritud Katariina allee projekti Võrus, Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekti, Kesk tänava projekti Elvas, Eesti Maanteemuuseumi haljastuse kujundust jne, mitmeid mõisaparkide rekonstrueerimisprojekte ja hoolduskavasid Keilas, Vihterpalus, Väätsal, Õisus, Suure-Rõngus, Mäetagusel, Hummulis. Aga märgilise tähendusega on ka mitmed olulised maastikuuuringud nagu Lahemaa ja Matsalu rahvuspargi asustuse ja arhitektuuri uuring, Tartu Supilinna muinsuskaitse eritingimused, Tallinna Astangu VI ehituspiirkonna taimestiku ja maastikuuuring, Rakvere rohestruktuuri analüüs.