Otepää Linnamäel teostati möödunud sügisel raietöid seoses Linnamäe nõlvade puistu korrastamisega. Artes Terrae koostatud inventeerimise ja metsakorralduskava kohaselt olid raiesse määratud juurepessust kahjustatud kuused. Töö eesmärgiks oli kahjustatud puude eemaldamisega puistu üldise seisukorra parandamine. Tsiteerime Valgamaalast:

«Sellist keerulist objekti nagu on Otepää Linnamägi Eestist naljalt ei leidu,» nentis Ökopesa OÜ juhataja Triin Peips. «Töö on kahtlemata huvitav ja väljakutseid esitav, esmasel vaatlusel on näha, et palju puid on seest mädanenud ja haigusest kahjustatud.» 

/.../

2015. aasta lõpus tellis Otepää vallavalitsus töö, mille eesmärk oli saada teavet Linnamäe nõlvadel kasvava puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt ka saada tegevusplaan mäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes Terrae koostatud metsamajandamiskava ja Linnamäe puude raieks märkimise aruanne.
Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepessust. Otepää vallavalitsus edastas keskkonnaametile metsateatise, saamaks luba haigete puude eemaldamiseks. Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendavat ekspertiisi ning selle hinnang metsa seisundile oli samasugune nagu Artes Terrae aruandes.

Tänaseks on kavakohased raietööd enam-vähem lõpetatud. Vajalik on ehk siit-sealt üksikute okste või puude eemaldamine vaadete viimistlemiseks. Omavalitsuse poolt kaalutav oluliselt ulatuslikum raie ei ole puistu seisundit või maastikupilti arvestades tingimata vajalik. Pigem on see, arvestades Linnamäe tähtsust Otepää kuvandis, võimalus uueilmelise maastiku kujundamiseks. Sellised tööd oleks vajalik ette näha aga juba enam mitte metsamajandamiskava "pikendusena" vaid eraldiseisva maastikuarhitektuurse tööna, mis tugineks laiemal maastikuanalüüsil.

Juurepess

Juurepessist kahjustatud kuusk. Foto Otepää VV